19006172

Công ty có phải đóng BHXH cho NLĐ nghỉ điều trị bệnh nghề nghiệp?

Công ty có phải đóng BHXH cho NLĐ nghỉ điều trị bệnh nghề nghiệp?

Cho em hỏi bạn cùng công ty em bị bệnh nghề nghiệp và đang nghỉ điều tri dự tính là nghỉ 1 tháng. Vậy cho em hỏi công ty có phải đóng BHXH cho bạn em trong thời gian mà bạn em nghỉ điều trị bệnh nghề  nghiệp hay không? Và công ty có phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bạn em hay không? Mức bồi thường như thế nào?đóng BHXH cho NLĐ nghỉ điều trị bệnh

Hỗ trợ tư vấn chế độ bệnh nghề nghiệp trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn về Công ty có phải đóng BHXH cho NLĐ nghỉ điều trị bệnh nghề nghiệp đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, Công ty có phải đóng BHXH cho NLĐ nghỉ điều trị bệnh nghề nghiệp?

Căn cứ tại khoản 4 điều 42 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định:

“Điều 42. Quản lý đối tượng

4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.”

Bên cạnh đó theo quy định tại Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

“Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

3. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động;”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên; người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

Tuy nhiên, trong thời gian điều trị bệnh nghề nghiệp người sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

Do đó; đồng nghiệp của bạn bị bệnh nghề nghiệp và đang nghỉ việc điều trị. Thời gian này bạn của bạn được công ty trả lương nên công ty vẫn phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm trong tháng mà bạn của bạn nghỉ điều trị bệnh.

Thứ hai, công ty có chịu trách nhiệm bồi thường cho NLĐ bị bệnh nghề nghiệp?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015

“Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

4. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

đóng BHXH cho NLĐ nghỉ điều trị bệnh

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”

Như vậy theo quy định trên, công ty sẽ có trách nhiệm bồi thường cho bạn của bạn bị bệnh nghề nghiệp, cụ thể với mức như sau: 

+) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

+) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trên đây là bài viết tư vấn về: Công ty có phải đóng BHXH cho NLĐ nghỉ điều trị bệnh nghề nghiệp? Ngoài ra; bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại:

Nghỉ việc rồi có được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp không?

Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về Công ty có phải đóng BHXH cho NLĐ nghỉ điều trị bệnh nghề nghiệp; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam