19006172

Đang chờ đủ tuổi hưởng lương hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Đang chờ đủ tuổi hưởng lương hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Tôi làm việc từ năm 1996 đến giờ. Hiện nay tôi đang chờ đủ tuổi nhận hưu thì có lấy được trợ cấp thất nghiệp không? Nếu có thì tính giúp tôi mức hưởng với! Xin cám ơn! Đang chờ đủ tuổi hưởng lương hưuTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất: Về điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp;

Theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm năm 2013 về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

…3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

Như vậy, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng thì không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp của bạn, bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đang chờ đủ tuổi hưởng lương hưu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện hưởng quy định tại Điều 49 Luật việc làm năm 2023, cụ thể như sau:

ĐK 01: Nghỉ việc đúng theo quy định của pháp luật lao động; Đồng thời không thuộc trường hợp đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

ĐK 02: Đóng BHXH, BHTN đủ ít nhất 12 tháng trong 24 tháng trước khi nghỉ việc;

ĐK 03: Làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nghỉ việc ghi trên quyết định nghỉ việc.

ĐK 04: Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

– Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Chết.

Thứ hai: Về số tháng hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ Khoản 1 và 2 Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định về mức hưởng, thời gian, thời điểm hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính như sau:

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

Đang chờ đủ tuổi hưởng lương hưu

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo cách tính trên thì nếu người lao động tham gia bảo hiểm từ đủ 1 năm đến 3 năm thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ 1 năm thì sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Nếu đóng trợ cấp thất nghiệp trên 3 năm nhưng thời gian đóng từ năm thứ 4 mà không đủ 1 năm thì được bảo lưu lại theo quy định tại khoản 7 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

Trong trường hợp của bạn, bạn làm việc từ 1996, nhưng BHTN tính từ năm 2009 nên bạn đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp 12 năm 3 tháng nên bạn sẽ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp.

Về mức hưởng mỗi tháng của bạn, bạn vui lòng tham khảo bài viết sau: Cách tính thời gian và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Bạn vui lòng tham khảo thêm bài viết sau:

Nghỉ ngang có được bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp

Nghỉ ốm đau xong có được hưởng thất nghiệp

Nếu còn vướng mắc về Đang chờ đủ tuổi hưởng lương hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam