19006172

Đi làm ở công ty khác trong quá trình giải quyết hồ sơ hưởng BHXH một lần

Đi làm ở công ty khác trong quá trình giải quyết hồ sơ hưởng BHXH một lần

Đi làm ở công ty khác trong quá trình giải quyết hồ sơ hưởng BHXH một lần. Tôi làm công ty tới nay được 15 năm. Nay tôi muốn xin nghỉ và lãnh tiền BHXH một lần. Và trong lúc đợi lãnh tiền BHXH thì tôi xin làm công ty khác được không? Và tôi có được lãnh BHXH không hay phải tiếp tục đóng cộng dồn BHXH?Đi làm ở công ty khácTư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Vấn đề hưởng BHXH một lần khi đi làm ở công ty khác; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 166/QĐ-BHXH về trách nhiệm của Tổ thực hiện chính sách BHXH của huyện như sau:

1.2. BHXH huyện

1.2.1. Giải quyết hưởng như quy định tại tiết 1.1.1 điểm 1.1 khoản này.

1.2.2. Làm thủ tục di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển hưởng đến địa bàn khác.

1.2.3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu.”

Như vậy, bạn chỉ được hưởng BHXH một lần nếu sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH. Và trong thời gian giải quyết hồ sơ hưởng BHXH của bạn, Tổ thực hiện chính sách của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện sẽ phải thực hiện các hoạt động như kiểm tra, đối chiếu hồ sơ về số lượng, tính pháp lý, tính thống nhất, đảm bảo đủ và đúng quy định của hồ sơ; kiểm tra, đối chiếu các yếu tố về nhân thân, số sổ BHXH, dữ liệu về quá trình đóng BHXH của người lao động đảm bảo không giải quyết hưởng trùng.

Đi làm ở công ty khác

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900.6172

Do đó, trong quá trình giải quyết bảo hiểm xã hội một lần, bạn đi làm tại công ty khác và có tham đóng gia bảo hiểm xã hội. Ngày bạn đóng bảo hiểm xã hội nằm trong khoảng thời gian 10 ngày giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì khi thực hiện xác minh sẽ phát hiện bạn có quá trình đóng trùng nên sẽ không được giải quyết bảo hiểm xã hội một lần và tiếp tục đóng cộng dồn BHXH.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề hưởng BHXH một lần khi đi làm ở công ty khác. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Hưởng BHXH một lần khi vừa đóng BHXH theo Nhà nước và NSDLĐ

Các vấn đề liên quan đến giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam