19006172

Điều kiện để được đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản

Điều kiện để được đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản

Mình sanh bé hôm 12/02/2020, nộp giấy tờ đầy đủ cho công ty là ngày 19/02/2020, nhưng đến hôm nay mình vẫn chưa được giải quyết tiền thai sản. Cho mình hỏi thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng thai sản là bao nhiêu ngày? Trường hợp mình sinh ngày 12/02/2020 và nghỉ thai sản từ đầu tháng 2/2020 thì đến 15/06/2020 mình muốn quay trở lại công ty làm việc thì có được không? Nếu quay trở lại làm việc thì mình có được nộp hồ sơ hưởng dưỡng sức sau sinh không?Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về thời hạn giải quyết hồ sơ thai sản khi chấm dứt HĐLĐ trước sinh

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 5. Trách nhiệm giải quyết và chi trả

4. Thời hạn giải quyết và chi trả

4.1. Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4.2. Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Theo quy định trên thì kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hưởng chế độ thai sản từ công ty bạn thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết chế độ thai sản cho bạn trong thời hạn tối đa 06 ngày làm việc

Thứ hai, về vấn đề điều kiện để được đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản

Căn cứ Khoản 1 Điều 40 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 40. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.”

Như vậy, điều kiện để lao động nữ được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con là phải nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng, phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn nghỉ hưởng chế độ thai sản từ đầu tháng 2/2020 thì đến ngày 15/06/2020 thì bạn đã nghỉ chế độ thai sản được hơn 4 tháng do đó nếu công ty bạn đồng ý cho bạn đi làm trước khi hết thời hạn thai sản thì bạn sẽ được đi làm sớm.

Thứ ba, đi làm sớm sau khi sinh có bị cắt chế độ dưỡng sức không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.”

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp bạn đi làm sớm và do chưa nghỉ hết chế độ thai sản theo quy định của pháp luật bảo hiểm nên bạn sẽ không đủ điều kiện để được nghỉ hưởng dưỡng sức sau sinh. Do đó, trường hợp bạn đi làm trước khi hết thai sản hơn 1 tháng thì bạn sẽ không được nộp hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau khi con.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Giấy tờ cần phải chuẩn bị khi bị trả hồ sơ hưởng chế độ thai sản

luatannam