19006172

Điều kiện được trợ cấp phục vụ sau tai nạn lao động

Điều kiện được trợ cấp phục vụ sau tai nạn lao động

Xin chào tổng đài tư vấn! Mẹ tôi năm nay 43 tuổi đã tham gia bảo hiểm xã hội 16 năm. Mẹ tôi vừa bị tai nạn lao động suy giảm khả năng lao động 83% và mù hai mắt. Mẹ tôi được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng như thế nào và có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp phục vụ sau tai nạn lao động không? Mẹ tôi được nhận trợ cấp từ khi nào đến khi nào? Công ty có phải trả trợ cấp hàng tháng cho mẹ của tôi không? Xin cám ơn bạn rất nhiều!


Điều kiện được trợ cấp phục vụ sau tai nạn lao độngVới trường hợp điều kiện được trợ cấp phục vụ sau tai nạn lao động của bạn Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng

Theo Khoản 1; Khoản 2 Điều 49 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định như sau:

“1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp;

Trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.”

Theo đó:

Mẹ bạn bị suy giảm khả năng lao động là 83% nên được nhận trợ cấp hằng tháng. Mức trợ cấp tính dựa trên mức suy giảm và số năm tham gia bảo hiểm xã hội, cụ thể:

+) Dựa trên mức suy giảm:

Mức hưởng = 30% + 52% × 2% = 134% mức lương cơ sở.

Lương cơ sở hiện nay theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng nên mức trợ cấp hàng tháng tính theo mức suy giảm khả năng lao động của mẹ bạn = 134% x 1.490.000 đồng = 1.996.600 đồng.

+) Dựa trên số năm đóng BHXH:

Mức hưởng = 0,5% + 0,3% × 15 = 5% mức lương tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Có tăng mức trợ cấp tai nạn lao động khi tăng lương cơ sở?

Thứ hai, điều kiện được trợ cấp phục vụ sau tai nạn lao động

Căn cứ Điều 52 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định về trợ cấp phục vụ:

“Điều 52. Trợ cấp phục vụ

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 49 của Luật này, hằng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở.”

Như vậy:

Trường hợp của mẹ bạn bị suy giảm khả năng lao động 83% và bị mù hai mắt nên ngoài khoản trợ cấp hằng tháng mẹ bạn còn được nhận khoản trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở; tương đương 1.490.000 đồng/tháng.

Điều kiện được trợ cấp phục vụ sau tai nạn lao động

Dịch vụ tư vấn chế độ tai nạn lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động của bạn

Căn cứ Điều 50 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định như sau:

“1. Thời điểm hưởng trợ cấp quy định tại các điều 48, 49 và 52 của Luật này được tính từ tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú;

Trường hợp giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này, thời điểm trợ cấp được tính kể từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện của lần điều trị đối với tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau cùng hoặc từ tháng có kết luận giám định tổng hợp của Hội đồng giám định y khoa trongtrường hợp không điều trị nội trú…”

Như vậy, thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động của mẹ bạn được xác định như sau:

– Nếu điều trị nội trú: tính từ tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện;

– Nếu không điều trị nội trú: tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp;

– Trường hợp bị tai nạn lao động mà sau đó không xác định được thời điểm điều trị ổn định xong, ra viện thì thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Mẹ bạn được hưởng các loại trợ cấp này cho đến khi mẹ bạn qua đời.

Thứ tư, về trợ cấp của công ty

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 4. Trợ cấp tai nạn lao động

1. Người lao động bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết trong các trường hợp sau thì được trợ cấp:

a) Tai nạn lao động mà nguyên nhân xảy ra tai nạn hoàn toàn do lỗi của chính người lao động bị nạn theo kết luận của biên bản điều tra tai nạn lao động;

… 3. Mức trợ cấp:

a) Ít nhất bằng 12 tháng tiền lương đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc chết do tai nạn lao động;…”

Như vậy, nếu mẹ bạn có lỗi dẫn tới tai nạn lao động thì theo quy định trên công ty chỉ có trách nhiệm trả trợ cấp cho mẹ bạn ít nhất bằng 12 tháng tiền lương. Ngược lại công ty sẽ bồi thường cho mẹ bạn ít nhất là 30 tháng tiền lương. Các khoản này chỉ được chi trả 01 lần chứ không phải là hàng  tháng.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Tiền trợ cấp công ty trả cho người bị tai nạn lao động

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến về chế độ tai nạn lao động 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Dưỡng sức sau tai nạn lao động theo luật mới nhất

luatannam