19006172

Điều kiện nghỉ hưu sớm trước tuổi theo quy định năm 2023

Điều kiện nghỉ hưu sớm trước tuổi theo quy định năm 2023

Xin nhờ luật sư tư vấn giúp tôi! Tôi năm nay 40 tuổi, là nữ, hiện đang là giáo viên mầm non, đã đóng bảo hiểm được 13 năm nhưng do 1 số lí do tôi muốn xin nghỉ việc vậy với điều kiện của tôi hiện tại thì khi về hưu tôi có được hưởng chế độ gì không? Nếu muốn hưởng chế độ hưu thì tôi cần điều kiện gì theo quy định về điều kiện nghỉ hưu sớm trước tuổi theo quy định năm 2023?Điều kiện nghỉ hưu sớmTư vấn bảo hiểm xã hội:

Về điều kiện nghỉ hưu sớm trước tuổi; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, điều kiện nghỉ hưu trong trường hợp bình thường;

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

“Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Theo quy định trên, điều kiện nghỉ hưu của lao động nữ năm 2023 là đóng Bảo hiểm xã hội ít nhất được 20 năm và đủ 56 tuổi. Vậy, hiện tại bạn 40 tuổi và đã đóng Bảo hiểm được 13 năm nên chưa thể đủ điều kiện được về hưu. Bạn cần đóng tiếp ít nhất là 7 năm nữa để đủ 20 năm và theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của Bảo hiểm thì lao động nữ sẽ là 60 tuổi.

Thứ hai, điều kiện nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động;

Căn cứ tại Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 quy định về các trường hợp được về hưu trước tuổi như sau:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

Theo quy định trên, muốn về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì cần đáp ứng đồng thời các điều kiện là:

– Suy giảm khả năng lao động;

– Đóng BHXH bắt buộc được ít nhất 20 năm;

– Đủ tuổi về hưu ở mức tuổi thấp hơn tuổi chuẩn 5 hoặc 10 tuổi;

Như vậy, bạn không đáp ứng bất kỳ điều kiện nào nêu trên nên bạn không thể về hưu trước tuổi;

Điều kiện nghỉ hưu sớm

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận: Hiện tại chị 40 tuổi và có 12 năm đóng BHXH nên chị cứ tiếp tục làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội, khi nào đủ điều kiện về tuổi và đủ số năm đóng bảo hiểm sẽ được về hưu.

Ngoài ra, bạn vui lòng tham khảo thêm các bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc về Điều kiện nghỉ hưu sớm trước tuổi theo quy định năm 2021; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

luatannam