19006172

Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con

Chế độ thai sản khi sinh con

Em đóng bảo hiểm từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2019, em nghỉ việc đến tháng 1/2020 tiếp tục đi làm và đóng bảo hiểm tháng 1/2020 và tháng 8/2020. Tháng 8/2020 em xin nghỉ việc để chuẩn bị sinh con, ngày sinh của em là 20/10/2020. Vậy cho em hỏi em có đủ điều kiện được chế độ thai sản không? Nếu được thì mức tiền lương bình quân của em sẽ được tính như thế nào ạ?Chế độ thai sảnTư vấn chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Theo quy định trên, người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh.

Và để hiểu cụ thể 12 tháng trước khi sinh được hiểu thế nào cần căn cứ vào khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 như sau:

“1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này”.

Như vậy:

Theo thông tin bạn cung cấp, tháng 8/2020 bạn xin nghỉ việc để chuẩn bị sinh con, dự sinh của bạn là 20/10/2020 do đó 12 tháng trước khi sinh của bạn tính từ 10/2019 đến tháng 9/2020. Và trong khoảng thời gian này, bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được 8 tháng (từ tháng 1/2020 đến tháng 8/2020). Do đó, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Về mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

“1.Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Chế độ thai sản

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thì ngoài mức hưởng trên lao động nữ khi sinh con còn được trợ cấp một lần khi sinh con như sau:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi….”.

Như vậy:

Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con của bạn là 06 lần mức bình quân tiền lương của 6 tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản và một khoản trợ cấp 1 lần cho mỗi con bằng 02 tháng tiền lương cơ sở tại tháng bạn sinh con. Lương cơ sở thời điểm bạn sinh là 1.490.000 đồng nên bạn được nhận 2.980.000 đồng.

Về trình tự, thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản bạn vui lòng tham khảo thêm tại bài viết:

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản và thời gian nộp

Thời gian nghỉ thai sản có được dùng làm căn cứ tính số ngày nghỉ hằng năm?

Mọi thắc mắc liên quan đến chế độ thai sản, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam