19006172

Điều kiện và thời điểm hưởng lương hưu đối với lao động nam năm 2021

Điều kiện và thời điểm hưởng lương hưu đối với lao động nam năm 2021

Cho em hỏi: Điều kiện và thời điểm hưởng lương hưu. Tôi là lao động nam năm nay 55 tuổi đã đóng BHXH 32 năm, gần đây đi khám và được biết mình bị suy giảm 65% khả năng lao động. Vậy tôi có được về hưu trước tuổi không và thời điểm được hưởng lương hưu là từ khi nào ạ? Điều kiện và thời điểmTư vấn bảo hiểm xã hội:

Đối với trường hợp của bạn về: Điều kiện và thời điểm hưởng lương hưu đối với lao động nam năm 2021. Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất; điều kiện để về hưu trước tuổi

Căn cứ tại Điểm c Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;”

Bên cạnh đó, căn cứ tuổi nghỉ hưu mới nhất quy định tại Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 5. Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2021

55 tuổi 3 tháng

2021

50 tuổi 4 tháng

Theo quy định trên, lao động nam nghỉ việc năm 2021 nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; bị suy giảm khả năng lao động từ 61% khả năng lao động trở lên và đáp ứng điều kiện về tuổi đời là 55 tuổi 3 tháng thì đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Vì vậy; bạn năm nay 55 tuổi đã đóng BHXH 32 năm và bị suy giảm 65% khả năng lao động thì cần đợi đến khi đủ 55 tuổi 3 tháng để về hưu trước tuổi.

Thứ hai; thời điểm được hưởng lương hưu

Điều kiện và thời điểm

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Tại  quy định:

Điều 3. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí

1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

3. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.”

Như vậy, thời điểm hưởng chế độ hưu trí (hưởng lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả) là là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu. 

Trên đây là bài viết tư vấn về: Điều kiện và thời điểm hưởng lương hưu đối với lao động nam năm 2021. Ngoài ra; bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại: Mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi năm 2021

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc về: Điều kiện và thời điểm hưởng lương hưu đối với lao động nam năm 2021, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam