19006172

Đối tượng được hưởng thẻ BHYT CB2 theo quy định mới nhất

Nội dung câu hỏi:

Chào anh/chị! Cho tôi hỏi hiện nay những đối tượng được hưởng thẻ BHYT CB2 theo quy định mới nhất là những ai vậy? Mong sớm được phản hồi! Tôi cám ơn rất nhiều!Hưởng thẻ BHYTTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về đối tượng được hưởng thẻ BHYT CB2; Tổng đài tư vấn xin được trả lời như sau:

Đối tượng được hưởng thẻ BHYT CB2 theo quy định mới nhất là những ai?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 1351/2015/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 2. Cấu trúc mã thẻ BHYT

1. Hai ký tự đầu (ô thứ nhất): được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái latinh), là mã đối tượng tham gia BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ BHYT là mã đối tượng đóng BHYT được xác định đầu tiên theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT.

c) Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng

– CB: Cựu chiến binh theo quy định pháp luật về cựu chiến binh;…

Như vậy, đối tượng là cự chiến binh theo quy định của pháp luật cựu chiến binh sẽ được cấp mã BHYT là CB với mức quyền lợi là mã số 2. Bên cạnh đó, cựu chiến binh được cấp thẻ bảo hiểm y tế mã CB được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP gồm:

(1) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2006/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 157/2016/ NĐ-CP).

(2) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh và tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, gồm:

– Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

– Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

Quyền lợi của Đối tượng được hưởng thẻ BHYT CB2 khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định 1351/2015/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 2. Cấu trúc mã thẻ BHYT

2. Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất…

b) Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.”

Như vậy, đối tượng được hưởng thẻ BHYT CB2 là đối tượng cựu chiến binh thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ được thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Hưởng thẻ BHYT

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Quyền lợi của Đối tượng được hưởng thẻ BHYT CB2 khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến.

Căn cứ Khoản 15 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 có quy định về quyền lợi bảo hiểm y tế khi đi, khám, chữa bệnh trái tuyến như sau:

“15. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Như vậy, Đối tượng được hưởng thẻ BHYT CB2 theo quy định mới nhất là cựu chiến binh sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến là :

– 40% điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến trung ương.

– 100 điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến tỉnh.

– 100% khi đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về đối tượng được hưởng thẻ BHYT CB2 theo quy định mới nhất. Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam