19006172

Đóng bảo hiểm 15 năm lãnh được bao nhiêu tiền

Đóng bảo hiểm 15 năm lãnh được bao nhiêu tiền

Chào anh chị, bố em đóng bảo hiểm được 15 năm với mức đóng là từ 980.000 năm 2007 đến 2021 là 5.012.000 đồng. Vậy cho em hỏi nếu lãnh BHXH 1 lần thì bố em được lãnh bao nhiêu tiền ạ.

Năm 2007: 980.000; Năm 2008: 1250.000; Năm 2009: 1.336.000; năm 2010: 1.336.000; Năm 2011: 2.254.500; Năm 2012: 2.254.500; Năm 2013: 2.646.000; Năm 2014: 3.051.000; Năm 2015: 3.781.000; Năm 2016: 3.932.000; Năm 2017: 4.213.000; Năm 2018: 4.472.000; Năm 2019: 4.679.000; Năm 2020: 4.780.000; Năm 2021: 5.012.000

Mong anh chị giúp em và gửi email lại cho em sớm ạ, em cảm ơn.Tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Đóng bảo hiểm 15 năm lãnh được bao nhiêu tiền của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Để tính BHXH 1 lần trong trường hợp này, bạn cần thực hiện theo các bước tính như sau:

Bước 01: Xác định hệ số trượt giá: năm 2022 đang được áp dụng theo Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH;

Bước 02: Xác định số tháng hưởng BHXH 1 lần được căn cứ vào Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể: Bạn có 15 năm đóng BHXH, trong đó có 7 năm đóng BHXH trước năm 2014 và 8 năm đóng BHXH từ sau năm 2014. Vậy bạn được hưởng: 7*1.5 tháng + 8 * 2 tháng = 26.5 tháng lương bình quân.

Bước 03: Tính mức lương bình quân. Căn cứ vào Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì bạn có toàn bộ thời gian làm việc hưởng lương theo quy định của người sử dụng lao động nên sẽ tính bình quân lương của toàn bộ quá trình đóng. Cụ thể như sau:

Năm 2007: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1-12/2007 với mức lương là 980.000 đồng. Vậy: 980.000 đồng * 12 tháng * 2.47 = 29.047.200 đồng;

Năm 2008: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1/2008 – 12/2008 với mức lương là 1.250.000 đồng. Vậy: 1.250.000 * 12 tháng * 2.01 = 30.150.000 đồng

Năm 2009: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1/2009 – 12/2009 với mức lương là: 1.336.000 đồng. Vậy: 1.336.000 đồng * 12 tháng * 1.88 = 30.140.160 đồng;

Năm 2010: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1-12/2010 với mức lương là 1.336.000 đồng. Vậy, 1.336.000 đồng * 12 tháng * 1.72 = 27.575.040 đồng;

Năm 2011: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1-12/2011 với mức lương là: 2.254.500 đồng. Vậy: 2.254.500 * 12 tháng * 1.45 = 39.228.300 đồng.

Năm 2012: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1-12/2012 với mức lương là: 2.254.500 đồng. Vậy: 2.254.500 * 12 tháng * 1.33 = 35.981.820 đồng.

Năm 2013: Bạn đóng 12 tháng từ tháng 1-12/2013 với mức lương là 2.646.9000 đồng. Vậy: 2.646.000 * 12 tháng * 1.25 = 39.690.000 đồng.

Năm 2014: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1-12/2014 với mức lương là 3.051.000 đồng. Vậy: 12 tháng * 3.051.000 * 1.2 = 43.934.400 đồng

Năm 2015: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1-12/2015 với mức lương là 3.781.000 đồng. Vậy: 12 tháng * 3.781.000 * 1.19 = 53.992.680 đồng

Năm 2016: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1-12/2016 với mức lương là 3.932.000 đồng. Vậy: 12 tháng * 3.932.000 * 1.16 = 54.733.440 đồng

Năm 2017: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1-12/2017 với mức lương là 4.213.000 đồng. Vậy: 12 tháng * 4.213.000 * 1.12 = 56.622.720 đồng

Đóng bảo hiểm 15 năm

Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Năm 2018: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1-12/2018 với mức lương là 4.472.000 đồng. Vậy: 12 tháng * 4.472.000 * 1.11.08 = 57.957.120 đồng

Năm 2019: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1-12/2019 với mức lương là 4.4.679.000 đồng. Vậy: 12 tháng * 4.679.000 * 1.05 = 58.955.400 đồng

Năm 2020: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1-12/2020 với mức lương là 4.780.000 đồng. Vậy: 12 tháng * 4.780.000 * 1.02 = 58.507.200 đồng

Năm 2021: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1-12/2021 với mức lương là 5.012.000 đồng. Vậy: 12 tháng * 5.012.000 * 1 = 60.144.000 đồng

Tổng lương trong toàn bộ thời gian đóng BHXH 15 năm: 676.659.480 đồng.

Vậy mức lương bình quân : 676.659.480 đồng/180 tháng = 3.759.219 đồng

Mức lãnh BHXH 1 lần = số tháng hưởng * mức lương bình quân = 26.5 * 3.759.219 = 99.619.303 đồng

Nếu còn vướng mắc về: Đóng bảo hiểm 15 năm lãnh được bao nhiêu tiền; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam