19006172

Đóng bảo hiểm 16 năm lãnh được bao nhiêu tiền

Đóng bảo hiểm 16 năm lãnh được bao nhiêu tiền

Chào anh chị ạ, mẹ em đóng BHXH đến nay là 16 năm và bên công ty không cho đóng nữa nên mẹ em định đi lãnh bảo hiểm xã hội một lần. Vậy anh chị cho em hỏi nếu lãnh thì mẹ em được nhận bao nhiêu tiền ạ. Em xin gửi chi tiết quá trình đóng tại đây ạ.

Năm 2006: mức lương là 800.000 đồng. Năm 2007: 980.000; Năm 2008: 1250.000; Năm 2009: 1.336.000; năm 2010: 1.336.000; Năm 2011: 2.254.500; Năm 2012: 2.254.500; Năm 2013: 2.646.000; Năm 2014: 3.051.000; Năm 2015: 3.781.000; Năm 2016: 3.932.000; Năm 2017: 4.213.000; Năm 2018: 4.472.000; Năm 2019: 4.679.000; Năm 2020: 4.780.000; Năm 2021: 5.012.000Tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Đóng bảo hiểm 16 năm lãnh được bao nhiêu tiền của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Để tính BHXH 1 lần trong trường hợp này, bạn cần thực hiện theo các bước tính như sau:

Bước 01: Xác định hệ số trượt giá: năm 2022 đang được áp dụng theo Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH;

Bước 02: Xác định số tháng hưởng BHXH 1 lần được căn cứ vào Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể: Bạn có 16 năm đóng BHXH, trong đó có 8 năm đóng BHXH trước năm 2014 và 8 năm đóng BHXH từ sau năm 2014. Vậy bạn được hưởng: 8*1.5 tháng + 8 * 2 tháng = 28 tháng lương bình quân.

Bước 03: Tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được áp dụng theo Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Bạn chia từng năm để tính mức lương. Ví dụ: năm 2006 sẽ lấy mức lương của năm 2006 là 800.000 đồng nhân với số tháng có cùng mức lương là 800.000 đồng là 12 tháng và nhân với hệ số trượt giá năm 2006 là 2.67. Vậy có công thức: 12 tháng * 800.000 đồng * 2.67 = 25.632.000 đồng.

Tương tự với năm 2007: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1-12/2007 với mức lương là 980.000 đồng. Vậy: 980.000 đồng * 12 tháng * 2.47 = 29.047.200 đồng;

Năm 2008: Bạn đóng được 12 tháng từ tháng 1/2008 – 12/2008 với mức lương là 1.250.000 đồng. Vậy: 1.250.000 * 12 tháng * 2.01 = 30.150.000 đồng\

….

Đóng bảo hiểm 16 năm

Bạn cứ làm tiếp tục như vậy cho đến năm 2021. Sau đó, lấy mức lương tổng của từng năm cộng lại với nhau rồi chia cho tổng số tháng đóng BHXH sẽ ra mức bình quân tiền lương.

Mức tổng lương từ năm 2006 – 2021 là: 702.291.480 đồng

Số tháng đóng BHXH: 192 tháng (16 năm)

Mức bình quân tiền lương đóng BHXH từ năm 2006 – 2021: Tổng mức lương /số tháng đóng BHXH = 702.291.480 đồng/192 tháng = 3.657.768 đồng/tháng

Vậy BHXH 1 lần của bạn khi đóng được 16 năm = mức bình quân tiền lương nhân với sô tháng hưởng = 3.657.768 đồng/tháng * 28 tháng = 102.417.507 đồng.

luatannam