19006172

Đóng bảo hiểm tự nguyện 20 năm thì nhận lương hưu bao nhiêu?

Nội dung câu hỏi:

Tôi là nam mới bắt đầu tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện nhưng chưa biết Đóng bảo hiểm tự nguyện 20 năm thì nhận lương hưu bao nhiêu? Mỗi tháng tôi đang đóng số tiền 1.067.000 đồng.Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Đóng bảo hiểm tự nguyện 20 năm thì nhận lương hưu bao nhiêu tới Tổng đài tư vấnVới câu hỏi của bạn về cách tính lương hưu, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ tại Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định:

“Điều 87. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.“

Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng sẽ phụ thuộc theo mức thu nhập do người tham gia lựa chọn. Tuy nhiên mức thu nhập mà người tham gia lựa chọn làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Mặt khác, Căn cứ theo Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định hiện nay các mức hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với một số đối tượng, cụ thể như sau:

“Điều 14. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ:

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:

a) Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;

b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;

c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.”

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp.

Như vậy, nhà nước hỗ trợ người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể là 22%.

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP: Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng/người/tháng.

Theo những quy định nêu trên, số tiền nhà nước hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

– Người thuộc hộ nghèo là 99.000/ đồng tháng.

– Người thuộc hộ cận nghèo là 82.500 đồng/tháng.

– Người thuộc hộ bình thường là 33.000 đồng/tháng.

Đối chiếu với trường hợp của bạn đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mỗi tháng là 1.067.000 đồng thì mức thu nhập bạn lựa chọn để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 5.000.000 đồng.

Tuổi nghỉ hưu khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 219 Bộ luật lao động 2019 quy định về Tuổi về hưu đối với người đóng BHXH như sau:

“Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu”.

Như vậy, theo quy định này thì để hưởng lương hưu khi tham gia đóng BHXH tự nguyện trong năm 2024 thì người tham gia đóng BHXH tự nguyện phải đủ 61 tuổi với nam hoặc đủ 56 tuổi 4 tháng với nữ. Từ năm 2028 trở đi nam phải đủ 62 tuổi. Từ năm 2035 trở đi với nữ phải đủ 60 tuổi.    

Đóng bảo hiểm tự nguyện 20 năm thì nhận lương hưu bao nhiêu?

Khi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đủ tuổi và đóng bảo hiểm được ít nhất 20 năm thì lương hưu của người tham gia sẽ được tính theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 74. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.”

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Theo quy định này, từ năm 2022 trở về sau, với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của nam sẽ hưởng mức lương hưu là 45% mức lương bình quân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ năm 2018 với 20 năm nữ tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mức lương hưu là  55% mức lương trung bình làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.  

Đối chiếu với trường hợp bạn là nam, đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với số tiền đóng hàng tháng là 1.067.000 đồng/tháng, tương đương với mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của bạn là 5.000.000 đồng/tháng. Khi về hưu, mức lương hưu của bạn khi đóng được 20 năm là 5.000.000*45% =2.250.000 đồng/tháng.  

Lưu ý, mức tính lương hưu này chúng tôi hướng dẫn để quý bạn đọc tham khảo. Mức lương hưu này có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu đủ điều kiện nghỉ hưu của bạn. những yếu tố có thể ảnh hưởng tới lương hưu của bạn tại thời điểm bạn hưởng như: thay đổi số tiền đóng hàng tháng, nhà nước thay đổi mức hỗ trợ, tiền trượt giá tại thời điểm nghỉ hưu, luật bảo hiểm xã hội thay đổi…

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về Đóng bảo hiểm tự nguyện 20 năm thì nhận lương hưu bao nhiêu? xin vui lòng có thể liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam