19006172

Đóng bảo hiểm 12 năm thì rút được bao nhiều tiền

Nội dung câu hỏi:

Em tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 12 năm 2008 mức lương 540.000 đồng; Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2009 là 690.000 đồng. Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2010 là 810.000 đồng . Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2011 lương 1.050.000 đồng . Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2012  lương 1.550.000 đồng. Từ tháng 1  đến tháng 12 năm 2013 là 1.926.000 đồng . Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2014 mức lương là  2.247.000 đồng . Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2015 mức lương là 2.750.000 đồng . Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016 mức lương là 3.100.000 đồng. Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017 mức lương là 3.320.000 đồng. Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018  mức lương là 3.530.000 đồng.Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2019 mức lương là  3.710 .000 đồng .Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021 mức lương là  4.650.000 đồng. E xin hỏi  nếu thanh toán bảo hiểm xã hội 1 lần thi được bao nhiêu tiền ạ, em xin cảm ơn ạ !Đóng bảo hiểm 12 năm

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Đóng bảo hiểm 12 năm rút được bao nhiêu tiềnTổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Quy định về cách tính BHXH 1 lần khi đóng được 12 năm;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về cách tính BHXH 1 lần như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Theo quy định trên cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần được chi trả dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH như sau: Mức hưởng= Mức bình quân tiền lương × số tháng hưởng BHXH 1 lần

Trong đó:

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần được tính dựa trên nguyên tắc:

+) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

+) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

– Mức bình quân tiền lương được xác định theo khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể: Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

– Khi tính mức bình quân tiền lương sẽ được áp dụng hệ số trượt giá theo bảng 1 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH;

Bảng 1:

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mức điều chỉnh

5,26

4,46

4,22

4,09

3,80

3,64

3,70

3,71

3,57

3,46

3,21

2,96

2,76

2,55

2,07

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mức điều chỉnh

1,94

1,77

1,50

1,37

1,28

1,23

1,23

1,19

1,15

1,11

1,08

1,05

1,03

1,00

1,00

Hướng dẫn chi tiết cách tính BHXH 1 lần khi đóng đươc 12 năm;

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp của bạn sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 01: xác định hệ số trượt giá: năm 2023 đang được áp dụng theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH;

Bước 02: xác định số tháng hưởng BHXH 1 lần: Bạn có 6 năm đóng BHXH trước năm 2014 được tính hưởng là: 6 * 1.5 = 9; và 6 năm đóng BHXH từ sau năm 2014 được tính hưởng là: 6 *2 = 12. Vậy bạn được hưởng 21 tháng mức bình quân tiền lương.

Bước 3: Tính mức bình quân tiền lương:

Năm 2007: Bạn đóng từ1-12/2007 là 12 tháng với mức lương đóng BHXH là 540.000 đồng = 12 * 2,55 * 540.000 = 16.524.000 đồng

Năm 2008: Bạn đóng từ 1-12/2008 là 12 tháng vơi mức lương đóng BHXH là 540.000 đồng = 12 * 2,07 * 540.000 = 13.413.600 đồng

Năm 2009: Bạn đóng từ 1-12/2009 là 12 tháng với mức lương đóng BHXH là 690.000 đồng = 12 * 1,94 * 690.000 = 16.063.200 đồng

Năm 2010: Bạn đóng từ 1-12/2010 là 12 tháng với mức lương đóng BHXH là 810.000 đồng = 12 * 1,77 * 810.000 = 17.204.400đồng

Năm 2011: Bạn đóng từ 1-9/2011 là 9 tháng với mức lương là 1.050.000 đồng  = 9 * 1,5 * 1.050.000 = 14.175.000 đồng

Năm 2012: Bạn đóng từ 10-12/2012 là 3 tháng với mức lương là 1.550.000 đồng = 3 * 1,37 * 1.550.000 = 6.370.500 đồng

Năm 2013: Bạn đóng từ 1-12/2013 là 12 tháng với mức lương là 1.926.000 đồng = 12 * 1,25 * 1.926.000 = 28.890.000 đồng

Năm 2014: Bạn đóng từ 1-12/2013 là 12 tháng với mức lương là 2.247.000 đồng = 12 * 1,23  * 2.247.000 = 33.165.720 đồng

Năm 2015: Bạn đóng từ 1-12/2015 là 12 tháng với mức lương là 2.750.000 đồng = 12 * 1,23 * 2.750.000 = 40.590.000 đồng

Năm 2016: Bạn đóng 1-12/2016 là 12 tháng với mức lương là 3.100.000 đồng = 12 * 1,19 * 3.100.000 = 44.268.000 đồng

Năm 2017: Bạn đóng từ 1-12/2017 là 12 tháng với mức lương là 3.320.000 đồng = 12 * 1,15 * 3.320.000 = 45.816.000 đồng

Năm 2018: Bạn đóng từ 1-12/2018 là 12 tháng với mức lương là 3.530.000 đồng = 12 * 1,11 * 3.530.000 = 47.019.600 đồng

Năm 2019: Bạn đóng từ 1-5/2019 là 5 tháng với mức lương là 3.710 .000 đồng = 5 * 1,08 * 3.710 .000 = 20.034.000 đồng

Năm 2021: Bạn đóng từ 6-12/2021 là 7 tháng với mức lương là 4.650.000 đồng  = 7 *1.05 * 4.650.000 = 34.177.500 đồng

Vậy, mức bình quân tiền lương trong 144 tháng của bạn là: 377.711.520/144 = 2.622.996 đồng

Bảo hiểm xã hội một lần của bạn = mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng BHXH = 2.622.996 * 21 = 55.082.930 đồng

Hướng dẫn chi tiết thủ tục lãnh BHXH 1 lần sau 1 năm nghỉ việc

Căn cứ tại Quyết định 222/2021/QĐ-BHXH về hướng dẫn thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1. Bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ lãnh bảo hiểm xã hội một lần như sau:

– Bản chính Sổ BHXH.

– Bản chính Đơn đề nghị (Mu s14-HSB).

Ngoài ra, khi đi nộp hồ sơ bạn cần mang theo Chứng minh thư/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy tờ cư trú như sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú;

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan Bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi mà bạn đang cư trú theo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú

Hình thức nộp hồ sơ: Bạn có thể nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

– Qua giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện từ đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả

Bạn sẽ nhận được:

– Hồ sơ giấy tờ liên quan: theo hình thức đã đăng ký (Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua giao dịch điện tử);

– Tiền trợ cấp:

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc thông qua tài khoản cá nhân;

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác lĩnh thay, thực hiện theo quy định tại thủ tục “ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp” hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc về: Đóng bảo hiểm 12 năm rút được bao nhiêu tiền; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam