19006172

Ghi nhầm số tài khoản khi làm hồ sơ hưởng BHXH một lần

Nội dung câu hỏi:

Ngày 27/01 em có tới Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa để làm thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội một lần và đề nghị chuyển khoản nhưng trong lúc làm thủ tục em có ghi nhầm số tài khoản là số in nổi trên thẻ ATM chứ không phải số tài khoản để chuyển tiền. Vậy cho em hỏi em phải liên hệ phòng ban nào để sửa thủ tục làm sao cũng như em có thể nhận được tiền hay không ạ! Trong giấy có hẹn 15/2 trả kết quả nhưng đến nay 18/2 vẫn không thấy hồi âm.Ghi nhầm số tài khoảnTư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. với trường hợp của bạn về vấn đề: Ghi nhầm số tài khoản khi làm hồ sơ hưởng BHXH một lần; chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

Hướng dẫn điền mẫu 14-HSB khi nhận một lần để tránh ghi nhầm số tài khoản ngân hàng.  

Căn cứ Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH thì bạn thực hiện điền mẫu 14-HSB để hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

(1) Ghi đầy đủ họ và tên của người hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

(2) Ghi số điện thoại. Trường hợp người lao động không có điện thoại thì có thể ghi số điện thoại của người thân khi cần liên lạc kèm theo họ và tên, mối quan hệ với người đó;

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã ( ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố; trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm đơn và thủ tục thì ghi địa chỉ của người được ủy quyền;

(4) Trường hợp người được ủy quyền là người làm đơn thì ghi rõ: “Tôi là …. được ủy quyền làm đơn” còn không thì để trống. Ví dụ: Tôi là Nguyễn Văn A được ủy quyền làm đơn”; đồng thời nộp kèm theo Giấy ủy quyền.

(5) Đánh dấu vào nội dung yêu cầu giải quyết : tích vào ô “BHXH một lần”.

(6) Trường hợp có yêu cầu khác thì ghi rõ nội dung yêu cầu và các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết.

(7)  Đánh dấu vào các ô tương ứng để chọn hình thức nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần.

+) Nếu nhận bằng tiền mặt thì đánh dấu tiếp để chọn nơi nhận là tại cơ quan bảo hiểm xã hội hay thông qua tổ chức dịch vụ BHXH.

+) Nếu nhận thông qua tài khoản ATM thì ghi bổ sung tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng mở tài khoản (phải là tài khoản chính chủ của người hưởng).

Ghi nhầm số tài khoản khi làm hồ sơ hưởng BHXH một lần phải liên hệ với phòng, ban nào?

Theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 166/QĐ-BHXH về phòng ban thực hiện điều chỉnh thông tin trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“1.2. Trách nhiệm của Phòng Chế độ BHXH

Thực hiện như quy định tại điểm 1.1 khoản này và lập báo cáo của toàn tỉnh theo quy định tại tiết 1.1.5 điểm 1.1 khoản này gửi BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHXH).

2. Trách nhiệm trong việc lập danh sách, báo cáo

2.1. Lập danh sách chi trả một lần

2.1.1. Trách nhiệm của Bộ phận Chế độ BHXH

Hàng ngày, căn cứ dữ liệu giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần; Thông báo chuyển hưởng chế độ TNLĐ, BNN và chế độ tử tuất một lần từ huyện/tỉnh khác; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc khấu trừ tiền BHXH, lập Danh sách C97-HD theo phân cấp với các hình thức: Chi trả qua tài khoản cá nhân, chi trả trực tiếp bằng tiền mặt, trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển đến Bộ phận KHTC.”

Như vậy, khi thông tin trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn có sự sai sót về số tài khoản của thẻ ATM thì bạn có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn nộp hồ sơ hưởng và liên hệ tới phòng thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội để được giải quyết. Sau khi thông tin được điều chỉnh chính xác và hồ sơ hợp lệ thì bạn sẽ được giải quyết và thực hiện chi trả cho bạn.

Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Như vậy, theo quy định pháp luật thời hạn để giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần là 10 ngày kể từ khi cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn trên có thể kéo dài hơn 10 ngày vì nếu 10 ngày trên rơi vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ tết,… cơ quan bảo hiểm xã hội không làm việc thì sẽ chưa giải quyết được chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho bạn.

Do đó, nếu như trên giấy hẹn của bạn có ghi ngày 15/02 trả kết quả nhưng đến ngày 18/02 bạn chưa nhận được kết quả thì có thể do quyết định hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn được chuyển qua đường bưu điện nên tới muộn hơn so với thời gian ghi trong giấy hẹn và số tài khoản của bạn bị sai nên cơ quan bảo hiểm xã hội không thể chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của bạn được.

Ghi nhầm số tài khoản

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến

Kết luận: Do bạn ghi nhầm số tài khoản khi làm hồ sơ hưởng BHXH một lần nên thời gian giải quyết bảo hiểm xã hội một lần cho bạn có thể không đúng theo quy định của pháp luật và dự kiến của cơ quan bảo hiểm xã hội quận. bạn cần liên hệ ngay với phòng thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội một lần để chỉnh sửa lại hồ sơ.  

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Ghi nhầm số tài khoản khi làm hồ sơ hưởng BHXH một lần. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Nếu còn vấn đề thắc mắc về vấn đề: Ghi nhầm số tài khoản khi làm hồ sơ hưởng BHXH một lần. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam