19006172

Giá bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2023 tăng như thế nào

Giá bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2023 tăng như thế nào

Chào tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7. Khi lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng thì tiền mua bảo hiểm y tế tự nguyện sẽ tăng lên bao nhiêu ạ? Em mua cho một người ạ.

Xin cảm ơn anh, chị rất nhiều ạ!Tư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về vấn đề thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện được quy định như thế nào, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Thứ nhất, lương cơ sở tăng từ thời điểm nào?

Căn cứ pháp luật: Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 của quốc hội.

“Điều 3. Về thực hiện chính sách tiền lương

1. Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.”

Theo quy định nêu trên, tiền lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng từ ngày 01 tháng 07 năm 2023.

Giá bảo hiểm y tế tự nguyện

Thứ hai, giá bán bảo hiểm y tế tự nguyện là bao nhiêu?

Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện hay được luật gọi là bảo hiểm y tếtheo hộ gia đình được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.”

Theo quy định nêu trên, tiền đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đối với người đầu tiên trong hộ gia đình mua bảo hiểm y tế là 4.5% lương cơ sở cho 1 tháng. Tức là tiền đóng bảo hiểm y tế cho thành viên thứ nhất 1 tháng là 4.5%*1.800.000 =81.000 đồng. Giả sử, người đầu tiên tham gia bảo hiểm y tế đóng 1 năm thì số tiền người đó phải trả là 972.000 đồng.

Như vậy, khi bạn mua bảo hiểm y tế cho bạn từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 thì số tiền bạn phải trả cho thời hạn sử dụng 1 năm là 972.000 đồng.

Kết luận: Năm 2023, giá bán Bảo hiểm y tế hộ gia đình áp dụng từ 01/07/2023 như sau:

Người thứ nhất mua với mức giá là: 972.000 đồng/năm;

Người thứ hai mua với mức 70% của người thứ nhất: 680.400 đồng/năm;

Người thứ ba mua với mức 60% của người thứ nhất: 583.200 đồng/năm;

Người thứ tư mua bằng mức 50% của người thứ nhất: 486.000 đồng/năm;

Người thứ năm trở đi mua với mức 40% của người thứ nhất: 388.800 đồng/năm;

Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình là bao nhiêu?

Thời điểm xác định tham gia BHYT 5 năm liên tục

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172  để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Trả lời

luatannam