19006172

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách năm 2021

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách năm 2021

Xin cho tôi hỏi về vấn đề gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách năm 2021. Gia đình tôi thuộc hộ nghèo trong năm 2020 và tiếp tục sang năm 2021 vẫn thuộc hộ nghèo. Vậy việc gia hạn thẻ BHYT của gia đình tôi trong năm 2021 như thế nào? Mong công ty tư vấn giúp tôi.Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sáchTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn . Với trường hợp của bạn; chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP:

“Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này

3. Học sinh, sinh viên.

4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.”

Và căn cứ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 146/2018/NĐ-CP:

“Điều 11. Lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế của một số đối tượng

5. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập danh sách đối tượng quy định tại Điều 2; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 và 17 Điều 3; khoản 1, 2 và 4 Điều 4 và Điều 5 Nghị định này.

6. Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được lập theo Mẫu số 2 và Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Như vậy, việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo sẽ do UBND xã có trách nhiệm lập danh sách đối tượng được cấp thẻ BHYT theo hộ nghèo gửi cho Phòng Lao động – TBXH cấp huyện. Phòng Lao động – TBXH cấp huyện trên cơ sở đề nghị của các xã thẩm định, phúc tra, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt danh sách mua và cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo.

 Sau khi UBND cấp huyện phê duyệt đối tượng. Phòng LĐTBXH cấp huyện có tránh nhiệm gửi Quyết định phê duyệt kèm theo danh sách cho Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh và thực hiện ký hợp đồng mua thẻ BHYT cho các đối tượng hộ nghèo theo quy định.

Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách

 

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Sau khi Phòng LĐTBXH cấp huyện nhận được thẻ BHYT từ Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh chuyển về, tiến hành cấp phát cho các xã.

UBND cấp xã tiến hành cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng sử dụng và nộp lại danh sách cấp thẻ có ký nhận của người được cấp thẻ BHYT để quyết toán.

Do đó, gia đình bận được xác định là hộ nghèo thì gia đình bạn chỉ cần yêu cầu UBND xã lập danh sách cấp thẻ BHYT cho gia đình bạn.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách năm 2021.

Ngòai ra, bạn có thể tham khảo bài viết: 

Có BHYT hộ nghèo rồi thì có phải mua BHYT ở trường không?

Những chi phí khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam