19006172

Có BHYT hộ nghèo rồi thì có phải mua BHYT ở trường không?

Có BHYT hộ nghèo rồi thì có phải mua BHYT ở trường không?

Có BHYT hộ nghèo rồi thì có phải mua BHYT ở trường không? Em thuộc diện hộ nghèo, được cấp miễn phí bảo hiểm y tế khi còn ở quê (Ninh Thuận), hiện em đang học ở Thành phố Hồ Chí Minh. BHYT của em đến hết 31/12/2019 là hết hạn. Vậy cho em hỏi khi em học ở Tp. HCM thì em có BHYT hộ nghèo rồi thì có phải mua BHYT ở trường không? Và nếu em được cấp thẻ BHYT miễn phí ở quê thì có sử dụng được ở Tp.HCM không hay là phải chuyển đổi, và nếu chuyển đổi thì phải đến cơ sở nào để chuyển đổi ạ.Có BHYT hộ nghèoTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới câu hỏi của bạn về vấn đề Có BHYT hộ nghèo rồi thì có phải mua BHYT ở trường không?, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 22  Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định: “2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.”

Căn cứ Điểm h Khoản 3, Điểm b Khoản 4 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

“3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo…;

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

b) Học sinh, sinh viên….”

Như vậy, trong trường hợp này, bạn đồng thời thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo người thuộc hộ nghèo (điểm h khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014) và sinh viên (điểm b khoản 4 Điều 12 Luật này) nên bạn sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên được xác định theo thứ tự là người thuộc hộ nghèo.

Bên cạnh đó, Căn cứ vào quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về mức chi trả bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Có BHYT hộ nghèo

Tư vấn Bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Do đó với trường hợp bạn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí ở quê thì vẫn có thể sử dụng được ở Tp.HCM. Và nếu bạn thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014  sửa đổi bổ sung thì bạn có thể đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Nếu bạn muốn biết thêm về thủ tục đổi lại thẻ bảo hiểm y tế thì bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: 

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc nhiều đối tượng tham gia

Tham gia BHYT cho một người thuộc nhiều đối tượng

Nếu có vấn đề gì vướng mắc về có BHYT hộ nghèo rồi thì có phải mua BHYT ở trường không; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.