19006172

Giám định sức khỏe để về hưu trước tuổi năm 2021

Giám định sức khỏe để về hưu trước tuổi năm 2021

Cho tôi hỏi: Giám định sức khỏe để về hưu trước tuổi năm 2021. Tôi là lao động nam, đã nghỉ công ty tháng 4 năm 2016, hiện nay đã đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc, vậy tôi đi giám định thì có được nghỉ chế độ trước tuổi luôn không, năm nay tôi 54 tuổi và tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì ạ.Giám định sức khỏe để về hưuTư vấn bảo hiểm xã hội:

Với trường hợp của bạn về: Giám định sức khỏe để về hưu trước tuổi năm 2021, Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động được nghỉ hưu trước tuổi khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.”

Tuy nhiên, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh mới nhất theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì:

Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 55 như sau:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;”

Như vậy; bạn 54 tuổi, đã có đủ 20 năm tham gia BHXH bắt buộc, nếu như khi giám định sức khỏe, mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì bạn đủ điều kiện hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động theo điểm b Khoản 1 Điều 55 nêu trên.

Về hồ sơ giám định để thực hiện chế độ hưu trí

Căn cứ tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 56/ 2017/ TT – BYT quy định:

“3. Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động:

a) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc Giấy đề nghị khám giám định theo mu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng;

b) Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc các giấy tờ khám, điều trị bệnh, tật sau đây: Tóm tắt hồ sơ bệnh án, Giấy xác nhận khuyết tật, Giấy ra viện, Sổ khám bệnh, bản sao Hồ sơ bệnh nghề nghiệp, Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động đối với người đã được khám giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động;

c) Một trong các giấy tờ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này.”

Giám định sức khỏe để về hưu

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó; bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị khám giám định

+ Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ khám, điều trị bệnh, tật sau: Tóm tắt hồ sơ bệnh án, Giấy xác nhận khuyết tật, Giấy ra viện, Sổ khám bệnh, bản sao Hồ sơ bệnh nghề nghiệp, Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động đối với người đã được khám giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động;

+ Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.

Như vậy; nếu bạn có kết luận mức suy giảm khả năng lao động là 81% thì bạn được về hưu luôn, trường hợp có mức suy giảm thấp hơn thì bạn phải chờ đủ tuổi thì mới được về hưu.

Trên đây là giải đáp về: Giám định sức khỏe để về hưu trước tuổi năm 2021. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Thời điểm hưởng lương hưu cho người lao động

Trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì vướng mắc về: Giám định sức khỏe để về hưu trước tuổi năm 2021, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam