19006172

Hồ sơ báo giảm thai sản cho NLĐ nghỉ sinh năm 2021

Hồ sơ báo giảm thai sản cho NLĐ nghỉ sinh năm 2021

Công ty tôi có một bạn nhân viên tới đầu tháng 05/2021 sẽ nghỉ chế độ thai sản. Vậy cho tôi hỏi hồ sơ báo giảm thai sản khi NLĐ nghỉ sinh gồm những giấy tờ gì? Tôi có thể báo giảm NLĐ này vào thời điểm nào hay báo giảm lúc nào cũng được ạ?báo giảm thai sản cho NLĐ nghỉ sinh

Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi hồ sơ báo giảm thai sản cho NLĐ nghỉ sinh năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, hồ sơ báo giảm thai sản cho NLĐ nghỉ sinh năm 2021

Căn cứ vào Điều 23 Quyết định 595/QĐ- BHXHPhiếu giao nhận hồ sơ theo mẫu 600a quy định như sau:

“1. Thành phần hồ sơ

1.1. Người lao động

a) Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

1.2. Đơn vị:

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

Bên cạnh đó, từ ngày 18/08/2020 người sử dụng lao động sẽ phải kê khai theo mẫu D02-LT để danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN thay thế cho mẫu D02-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì để báo giảm thai sản cho NLĐ nghỉ sinh, đơn vị bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-LT theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH).

– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) nếu có.

Thứ hai, thời điểm báo giảm thai sản cho NLĐ nghỉ sinh vào lúc nào?

Căn cứ vào Công văn số 1734/BHXH-QLT quy định như sau:

“10. Thời hạn khai báo hồ sơ

10.3. Khi có phát sinh giảm thì đơn vị báo giảm từ ngày 01 tháng sau, tuy nhiên phải đóng giá trị thẻ BHYT của tháng sau. Trường hợp để không đóng bổ sung giá trị thẻ tháng sau thì đơn vị có thể lập hồ sơ báo giảm tháng sau bắt đầu từ ngày 28 tháng trước, nhưng sau khi báo giảm thì không được báo phát sinh tháng trước.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

báo giảm thai sản cho NLĐ nghỉ sinh

3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.”

Đồng thời, căn cứ tại Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 42. Quản lý đối tượng

6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động”.

Như vậy, theo quy định trên thời điểm báo giảm sẽ phụ thuộc vào số ngày làm việc của NLĐ để đóng BHXH. Dẫn chiếu đến trường hợp NLĐ của công ty bạn nghỉ sinh vào đầu tháng 05/2021 thì công ty bạn sẽ lập hồ sơ báo giảm thai sản cho NLĐ nghỉ sinh vào những này cuối tháng 04/2021 như 28 đến 29/04/2021 để không phải đóng tiền BHYT.

Trên đây là bài viết về hồ sơ báo giảm thai sản cho NLĐ nghỉ sinh năm 2021.

Nếu có vấn đề gì vướng mắc về hồ sơ báo giảm thai sản cho NLĐ nghỉ sinh, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Báo tăng cho người đang hưởng thai sản khi công ty chuyển địa bàn

Thời điểm báo tăng lao động quay trở lại làm việc khi nghỉ xong thai sản

luatannam