19006172

Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tử tuất một lần

Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tử tuất một lần

Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tử tuất một lần. Bố tôi vừa mất do bị bệnh nặng không qua khỏi, bố tôi đóng BHXH được 5 năm và gia đình muốn nhận trợ cấp tuất một lần thì hồ sơ bao gồm những giấy tờ gì? Và thời hạn nộp hồ sơ trong vòng bao nhiêu lâu?Hồ sơ và thời hạn nộpTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tuất một lần, chúng tôi xin được tư vấn, giải đáp như sau:

Thứ nhất, về hồ sơ hưởng trợ cấp tuất một lần:

Căn cứ quy định Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định:

1.2.4. Đối với thân nhân hưởng chế độ tử tuất: Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật BHXH; mẫu số 04C-HBKV (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực); khoản 4 Điều 25 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm:

a) Trường hợp thân nhân của người đang đóng BHXH, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH:

a1) Sổ BHXH.

a2) Bản sao giấy chứng tử hoặc bản sao giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

a3) Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09-HSB.”

Theo đó, thì gia đình bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

+) Sổ BHXH của bố bạn;

+) Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử của bố bạn;

+) Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09-HSB.

Thứ hai, về thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tuất:

Căn cứ theo quy định tại Điều 112 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về giải quyết hưởng chế độ tử tuất thì:

“Điều 112. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết thì thân nhân của họ nộp hồ sơ quy định tại Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết thì thân nhân nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho người sử dụng lao động.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ thân nhân của người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 111 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân của người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo đó, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày bố của bạn mất thì thân nhân sẽ nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho thân nhân người lao động.

Hồ sơ và thời hạn nộp

Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 19006172

Kết luận:

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày bố bạn chết thì gia đình bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau để hưởng trợ cấp tuất một lần:

+) Sổ BHXH của bố bạn

+) Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc trích lục khai tử của bố bạn.

+) Tờ khai của thân nhân theo mẫu số 09-HSB.

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan BHXH cấp huyện nếu bố bạn đang bảo lưu quá trình đóng; người sử dụng lao động nếu bố bạn đang tham gia BHXH trước khi mất.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tuất một lần. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm những bài viết dưới đây:

Cách tính trợ cấp tuất một lần?

Mức hưởng mai táng phí là bao nhiêu?

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tử tuất một lần; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam