19006172

Hội viên hội cựu chiến binh có được hưởng 100% chi phí BHYT?

Nội dung câu hỏi:

Tôi nhập ngũ 8/1978, xuất ngũ 1982. Đơn vị bệnh viện 203 thuộc cục hậu cần quân khu 3, không trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ phục vụ thương bệnh binh tại quân y viện 203. Tôi là hội viên hội cựu chiến binh 1995 của bệnh viện Bắc Ninh, nay đã về hưu. Thẻ BHYT của tôi theo chế độ hưu trí được chi trả 95%. Xin hỏi, có thể dùng thẻ hội viên hội cựu chiến binh để xin cấp thẻ hưởng 100% không?Hội viên hội cựu chiến binhTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề hội viên hội cựu chiến binh có được hưởng 100% chi phí BHYT; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Đối tương nào được cấp thẻ BHYT cựu chiến binh;

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì những đối tượng sau sẽ được cấp thẻ BHYT theo đối tượng cựu chiến binh:

– Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2006/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 157/2016/ NĐ-CP).

– Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh và tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, gồm:

+) Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

+) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

+) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

+) Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn nhập ngũ 8/1978, xuất ngũ 1982. Đơn vị bệnh viện 203 thuộc cục hậu cần quân khu 3, không trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ phục vụ thương bệnh binh tại quân y viện 203. Bạn là hội viên hội cựu chiến binh 1995 của bệnh viện Bắc Ninh, nay đã về hưu. Thẻ BHYT của bạn theo chế độ hưu trí được chi trả 95%. Do đó dù bạn có thẻ hội viên hội cựu chiến binh nhưng không thuộc một trong số những đối tượng cựu chiến binh theo quy định nên không được cấp thẻ BHYT với với mức hưởng 100% chi phí KCB.

Mức hưởng BHYT của đối tượng hưu trí, cựu chiến binh

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này;”

Như vậy: Nếu thuộc một trong các đối tượng cựu chiến binh theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP sẽ được cấp thẻ BHYT với mức hưởng là 100% chi phí khám chữa bệnh.

Hội viên hội cựu chiến binh

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến qua tổng đài 24/7 : 1900 6172

Kết luận: Bạn không thuộc đối tượng cựu chiến binh nên không được cấp thẻ BHYT với mức hưởng 100% chi phí KCB.

Trên đây là bài viết về vấn đề hội viên hội cựu chiến binh có được hưởng 100% chi phí BHYT? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết tại:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam