19006172

Hưởng chế độ khi bị bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành

Hưởng chế độ khi bị bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành

Xin cho tôi hỏi một số vấn đề liên quan đến chế độ khi bị bệnh nghề nghiệp. Tôi là nữ, hiện là bác sỹ làm việc tại bệnh viện Bạch Mai. Năm nay tôi 50 tuổi và đã tham gia bảo hiểm xã hội 21 năm. Tôi bị nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp và có chứng nhận suy giảm 20% khả năng lao động do nhiễm HIV. Vậy tôi có đủ điều kiện để hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp hay không? Nếu có thì được bao nhiêu và tôi được hưởng từ khi nào đến khi nào? Nếu tôi muốn về hưu luôn thì có được không?


Chế độ khi bị bệnh nghề nghiệpVới trường hợp Hưởng chế độ khi bị bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành của bạn, Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Thứ nhất, về vấn đề hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp từ BHXH

Căn cứ theo Khoản 32 Điều 3 Thông tư 15/2016/TT-BYT thì nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp là 01 trong các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Đồng thời, căn cứ Điều 46 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định:

“Điều 46. Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

1. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại điểm a khoản này”.

Như vậy, bạn bị nhiễm HIV do tai nạn nạn nghề nghiệp thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp. Hơn nữa bạn có chứng nhận bị suy giảm 20% khả năng lao động. Vậy bạn có đủ điều kiện được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về Hưởng chế độ khi bị bệnh nghề nghiệp

Căn cứ Điều 48 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định: 

“1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp;

Trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.”

Theo đó, mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp của bạn như sau:

+) Tính theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:

Mức hưởng = 5 + (20 – 5) x 0.5 = 12.5 tháng lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng) = 18.625.000 đồng;

+) Tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội

Mức hưởng = 0.5 + (21 – 1) × 0.3 = 1.1 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Mức bồi thường của công ty khi người lao động bị bệnh nghề nghiệp

Chế độ khi bị bệnh nghề nghiệp

Tư vấn chế độ tai nạn lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về thời điểm nhận trợ cấp của bạn

Khoản 1 Điều 50 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định như sau:

“1… Trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sau đó không xác định được thời điểm điều trị ổn định xong, ra viện thì thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa; trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thời điểm hưởng trợ cấp tính từ tháng người lao động được cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp”.

Như trên đã phân tích, bạn bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và bị suy giảm 20% khả năng lao động nên chỉ được nhận trợ cấp 01 lần.  Thời điểm hưởng trợ cấp tính từ tháng mà bạn được cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

Thứ tư, về vấn đề bạn muốn hưởng chế độ hưu trí

Căn cứ tại Điểm d Khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp”

Như vậy, người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đủ điều kiện hưởng lương hưu khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà không cần đáp ứng về tuổi. 

Do đó; bạn trong quá trình làm việc tại bệnh viện không may bị nhiễm HIV/AIDS và đã có 21 năm đóng bảo hiểm xã hội xã hội nên bạn đủ điều kiện để hưởng lương hưu. 

Trên đây là bài viết về vấn đề hưởng chế độ khi bị bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Hồ sơ hưởng lương hưu cho người nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc về hưởng chế độ khi bị bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ bệnh nghề nghiệp trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Điều trị bệnh nghề nghiệp có được công ty trả phần chi phí ngoài phạm vi BHYT?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét