19006172

Hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có tháng lẻ

Hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có tháng lẻ

Hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có tháng lẻ? Tôi làm việc cho một doanh nghiệp và đóng bảo hiểm thất nghiệp với tổng thời gian là 4 năm 5 tháng. Sau đó, tôi ký hợp đồng 1 năm với công ty khác, có tham gia BHTN và đã chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty này được 1 tháng. Vậy, tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không và thời gian hưởng là bao nhiêu?


Bài viết liên quan:


Hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có tháng lẻTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có tháng lẻ Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 49 Luật việc làm 2013 thì điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này“.

Như vậy, theo quy định trên thì người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do đó, bạn đóng bảo hiểm thất nghiệp được 1 năm trước khi nghỉ việc thì đã đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có tháng lẻ

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Về mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thì căn cứ khoản 2 Điều 50 Luật việc làm 2013 được quy định như sau:

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng“.

Căn cứ khoản 7 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định“.

Theo đó, trường hợp này, vì bạn có tổng số năm đóng bảo hiểm thất nghiệp là 5 năm 5 tháng nên bạn sẽ được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp và 5 tháng lẻ sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về cách tính trợ cấp thất nghiệp thì bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: Có được cộng dồn số tiền chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mọi thắc mắc liên quan đến Hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có tháng lẻ, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 : 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

luatannam