19006172

Hưởng trợ cấp tuất hàng tháng khi đang hưởng trợ cấp người cao tuổi

Hưởng trợ cấp tuất hàng tháng khi đang hưởng trợ cấp người cao tuổi

Bà tôi năm nay 90 tuổi ở độc thân 1 mình, 1 tháng đang được hưởng những tiền sau:
1. Tiền cao tuổi là 270.000
2. Mẹ liệt sĩ 
3. Chồng hưu trí đã chết
Hiện nay chúng tôi làm thêm cho bà tiền
4. Con dâu hưu trí đã chết: 
Vậy cho hỏi bây giờ ủy ban bảo làm hỗ trợ tiền con dâu đã chết cho bà 745.000 thì sẽ cắt trợ cấp người cao tuổi của bà tôi là 270.000 có đúng không? Và nếu trường hợp trên bà tôi còn được hưởng thêm chính sách gì không?tuất hàng tháng khi đang hưởng trợ cấpTư vấn Bảo hiểm xã hội:

Với câu hỏi: Hưởng trợ cấp tuất hàng tháng khi đang hưởng trợ cấp người cao tuổi của bạn Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về việc có được hưởng trợ cấp tuất

Căn cứ điểm c Khoản 2 và khoản 3 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định những thân nhân được hưởng tuất hàng tháng thì:

“2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

…c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ.

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.”

Mặt khác, căn cứ Khoản 2 Điều 68 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.”

Theo đó, bà của bạn thuộc đối tượng có thu nhập hàng tháng từ tiền trợ cấp tuất của ông bạn nhưng thấp hơn mức lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng) và có thu nhập từ mẹ liệt sỹ, thuộc khoản trợ cấp đối với người có công. Theo đó, gia đình có thể làm hồ sơ để bà bạn có thể hưởng trợ cấp tuất khi con dâu chết.

Thứ hai, Hưởng trợ cấp tuất hàng tháng khi đang hưởng trợ cấp người cao tuổi

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội có nêu: Đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng là người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

“5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng;

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng;

c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.”

tuất hàng tháng khi đang hưởng trợ cấp

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó, do bà bạn được hưởng trợ cấp tử tuất (một loại trợ cấp BHXH) nên không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 5, Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Do đó, việc UBND xã làm thủ tục cắt trợ cấp tuổi già của bà bạn là đúng với quy định của pháp luật.

Kết luận

Như vậy trong trường hợp trên, bà của bạn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp tuất khi con hưu trí đã chết. Việc Ủy ban nhân dân trả lời về việc bà bạn sẽ không được nhận tiền trợ cấp cao tuổi là đúng với quy định của pháp luật. Bà của bạn sẽ được nhận đồng thời tiền trợ cấp tuất của hai người và tiền hỗ trợ với người có công (mẹ liệt sỹ) và sẽ không được hưởng thêm chính sách gì nữa.

Trên đây là bài viết về vấn đề Hưởng trợ cấp tuất hàng tháng khi đang hưởng trợ cấp người cao tuổi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Mọi vấn đề còn vướng mắc về: Hưởng trợ cấp tuất hàng tháng khi đang hưởng trợ cấp người cao tuổi. xin vui lòng liên hệ Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam