19006172

Khi nào người lao động nước ngoài không phải đóng BHXH?

Khi nào người lao động nước ngoài không phải đóng BHXH?

Xin chào tổng đài tư vấn! Tôi được biết từ ngày 01/12/2018 thì người nước ngoài cũng sẽ phải đóng BHXH bắt buộc giống như người Việt Nam vậy. Nhưng có trường hợp nào mà người nước ngoài không phải đóng BHXH không ạ? Tôi cám ơn!người lao động nước ngoàiTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

2. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

b) Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động”.

Dẫn chiếu quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP như sau:

“Điều 3. Người lao động nước ngoài là người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, tình nguyện viên, chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật

1. Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng”.

người lao động nước ngoài

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, các đối tượng sau sẽ không phải đóng BHXH bắt buộc:

– Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: nhà quản lý giám đốc điều hành; chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

– Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 168 của Bộ Luật lao động 2019.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động nước ngoài 

Các trường hợp người nước ngoài phải đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam 

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam