19006172

Làm thế nào để khám chữa bệnh tại bệnh viện chuyên khoa

Làm thế nào để khám chữa bệnh tại bệnh viện chuyên khoa

Làm thế nào để khám chữa bệnh tại bệnh viện chuyên khoa? Vợ tôi có thẻ bảo hiểm y tế có nơi khám chữa bệnh ban đầu là trung tâm y tế ở huyện. Vợ tôi sắp sinh nhưng tôi lại muốn đưa vợ đi sinh tại một bệnh viện chuyên khoa là bệnh viện phụ sản Hà Nội thì tôi phải làm thế nào, phải xin giấy chuyển tuyến ở đây hay có thể lên trực tiếp bệnh viện này để khám và sinh con?khám chữa bệnh tại bệnh viện chuyên khoaTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về: Làm thế nào để khám chữa bệnh tại bệnh viện chuyên khoa; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT về các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì:

“3. Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn”

Theo đó, trường hợp này vợ bạn có nơi khám chữa bệnh ban đầu là bệnh viện tuyến huyện và vợ bạn muốn đi sinh tại bệnh viện phụ sản Hà Nội (bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương) nên để được xác định là khám chữa bệnh đúng tuyến thì bạn phải xin được giấy chuyển tuyến của cơ sở y tế tuyến huyện lên bệnh viện tuyến tỉnh và từ bệnh viện tuyến tỉnh chuyển đến Bệnh viện phụ sản Hà Nội. Lưu ý: trong giấy chuyển tuyến ghi nhận cho bạn chuyển tuyến lên bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Về mức hưởng khi sinh con trái tuyến trung ương

Trường hợp vợ bạn không xin được giấy chuyển tuyến thì sẽ được xác định là khám chữa bệnh trái tuyến trung ương. Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 về Mức hưởng bảo hiểm y tế thì:

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú”.

Theo đó, nếu vợ bạn tự ý đi sinh ở bệnh viện phụ sản Hà Nội thì sẽ được hưởng 40% trên mức quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế nếu điều trị nội trú; trường hợp ngoại trú sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế.

khám chữa bệnh tại bệnh viện chuyên khoa

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Như vậy trong trường hợp này, nếu vợ bạn xin được giấy chuyển tuyến của trung tâm y tế huyện lên bệnh viện phụ sản Hà Nội thì sẽ được xác định là khám chữa bệnh đúng tuyến với mức hưởng đúng tuyến tương ứng với đối tượng tham gia. Trường hợp không xin được giấy chuyển tuyến mà vợ bạn tự ý đi sinh tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội thì sẽ được coi là khám chữa bệnh trái tuyến trung ương và mức hưởng sẽ bằng 40% trên mức quyền lợi của thẻ BHYT.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Làm thế nào để khám chữa bệnh tại bệnh viện chuyên khoa; Ngoài ra thì bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Khám bệnh ở trung tâm y tế tỉnh khác có được hưởng BHYT?

Khám chữa bệnh ở tỉnh khác có được bảo hiểm không?

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Trả lời

luatannam