19006172

Mức chi phí phải chi trả khi khám chữa bệnh nếu đã tham gia BHYT

Mức chi phí phải chi trả khi khám chữa bệnh nếu đã tham gia BHYT

Tôi xin hỏi về vấn đề: Mức chi phí phải chi trả khi khám chữa bệnh nếu đã tham gia BHYT. Tôi đang tạm trú ở T.P Hồ Chí Minh ( không có KT3 ) nếu tham gia BHYT khi khám chữa bệnh thì sẽ phải chi trả bao nhiêu % chi phí? Mong hồi đáp!Mức chi phí phải chi trảTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Về mức chi phí phải chi trả khi khám chữa bệnh nếu đã tham gia BHYT; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, mức hưởng BHYT khi bạn khám chữa bệnh đúng tuyến

Khoản 1 Điều 22  Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014. Cụ thể

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Theo quy định trên, tùy theo đối tượng tham gia BHYT, mức BHYT được hưởng cũng như mức chi phí phải chi trả của bạn sẽ khác nhau. Việc chia các đối tượng này được quy định tại Điều 12  Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Mức chi phí phải chi trả

Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ hai, mức hưởng BHYT khi bạn khám chữa bệnh trái tuyến

Trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến tuyến, mức chi phí phải chi trả của bạn được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 như sau:

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Khi nào được coi là khám chữa bệnh đúng tuyến

Không có sổ tạm trú có thể mua bảo hiểm y tế không?

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Trả lời

luatannam