19006172

Làm thủ kho vật liệu nổ có được nghỉ hưu ở tuổi 55 không?

Làm thủ kho vật liệu nổ có được nghỉ hưu ở tuổi 55 không?

Tôi là nam đã làm thủ kho vật liệu nổ công nghiệp đã được 5 năm, hàng ngày phải tiếp xúc với các hóa chất, vật liệu nổ nguy hiểm, độc hại, sức khỏe bị suy giảm rất nhiều. Hiện tại tôi đang 55 tuổi thì có được về hưu luôn không?Thủ kho vật liệu nổTư vấn chế độ hưu trí

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Làm thủ kho vật liệu nổ có được nghỉ hưu ở tuổi 55 không cho chúng tôi. Tổng đài tư vấn xin trả lời câu hỉ của bạn như sau:

Điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi theo Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

Bên cạnh đó, căn cứ tại Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:

“Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo quy định trên, điều kiện về hưu trước tuổi do làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như sau:

+) Đóng BHXH ít nhất 20 năm trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+) Bị suy giảm 61% khả năng lao động:

+) Đủ tuổi về hưu sớm: 55 tuổi 9 tháng với nam, nếu thuộc điểm c Khoản 1 Điều 55 nêu trên thì không cần đáp ứng về tuổi.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn làm nghề thủ kho vật liệu nổ công nghiệp (thuộc danh mục số 6, bảng VII trong Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại). Tuy nhiên bạn chưa đáp ứng đủ số năm làm nghề là 15 năm và chưa đủ 55 tuổi 9 tháng, nên bạn vẫn không thuộc trường hợp được nghỉ hưu trong năm 2023.

Do đó, bạn phải đợi tới khi đủ tuổi để nghỉ hưu theo lộ trình quy định trên. Tuy nhiên nếu bạn bị suy giảm khả năng lao động, bạn vẫn có thể tiến hành giám định suy giảm khả năng lao động để được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại điểm b Khoản 1 điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sửa đổi theo Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 với mức suy giảm 81%.

Thủ kho vật liệu nổ

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Xác định lương cho người đã nghỉ hưu tiếp tục làm việc

Công ty không trả BHXH vào lương cho người lao động cao tuổi

Nếu còn vướng mắc về Làm thủ kho vật liệu nổ có được nghỉ hưu ở tuổi 55 không; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam