19006172

Lương hưu và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với lao động nam

Lương hưu và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với lao động nam

Tôi là Lê Quốc Vũ (Sóc Trăng) sẽ nghỉ hưu vào ngày 1/5/2021, có 39 năm 7 tháng công tác. Vậy, khi nghỉ hưu tôi được hưởng trợ cấp một lần đóng BHXH trên 30 năm không? Cách tính lương hưu và trợ cấp một lần như thế nào?Lương hưu và trợ cấp một lần

Tư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về lương hưu và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với lao động nam; công ty chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về cách tính lương hưu;

Căn cứ Khoản 1,2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Theo quy định trên, mức hưởng lương hưu được tính như sau:

– 19 năm đóng bảo hiểm được hưởng 45%;

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được hưởng 2% nhưng mức hưởng lương hưu tối đa là 75%. Do đó, 15 năm x 2% = 30% (thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng trợ cấp một lần khi về hưu là: 5 năm 7 tháng. Theo đó, 5 năm 7 tháng được làm tròn thành 6 năm theo quy định tại theo Khoản 2 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH).

– Tổng mức hưởng chế độ hưu trí của bạn là: 75% mức bình quân lương.

Thứ hai, về trợ cấp một lần khi về hưu;

Căn cứ quy định tại Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội“.

Theo quy định trên, bạn có số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn tỷ lệ hưởng lương hưu 75% là 6 năm. Do đó, mức hưởng trợ cấp một lần khi về hưu của bạn được tính như sau: 0,5 x 6 = 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Lương hưu và trợ cấp một lần

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trên đây là quy định của pháp luật về lương hưu và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với lao động nam. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Mức hưởng lương hưu hàng tháng với người nghỉ hưu đúng tuổi

Được trợ cấp một lần cho số năm đóng dư BHXH khi nghỉ hưu

Trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc bạn liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

Trả lời

luatannam