19006172

Mẫu đơn đề nghị không hưởng TCTN có những nội dung gì?

Mẫu đơn đề nghị không hưởng TCTN có những nội dung gì?

Khi NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng sau đó lại không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải nộp đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng không? Tôi đang không rõ đề nghị này có nội dung gì? Thực hiện theo mẫu nào và quy định tại đâu? Nhờ hướng dẫn giúp tôi về mẫu này với, xin cảm ơn tổng đài tư vấn rất nhiều.Mẫu đơn đề nghị không hưởng TCTN

Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định về nộp đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 28/2015/NĐ-CP) như sau:

7. Bổ sung khoản 4 Điều 17:

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, theo quy định trên thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mà bạn không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi mà bạn đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai, mẫu đơn đề nghị không hưởng TCTN có những nội dung gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 19 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH  quy định như sau: 

“Điều 19. Các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư

8. Đề nghị của người lao động về việc không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 08.”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm dịch vụ việc làm ……………………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………………….Sinh ngày ………./……../………

Số chứng minh nhân dân:………….. …………………………………………..

Ngày cấp: ………/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sổ BHXH……………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú:…………..….………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….……….……………………………………

Tôi đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày…………../………/……… nhưng hiện nay, tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp vì: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Do đó, tôi đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tôi xin trân trọng cám ơn./.

                                                                                         .………, ngày ……. tháng ….. năm …….

                                                                                                      Người đề nghị

                                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

Như vậy, theo quy định trên thì mẫu đơn đề nghi không hưởng trợ cấp thất nghiệp được dùng theo Mẫu số 08 của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH. Trong mẫu đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp có những nội dung chủ yếu như sau:

– Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đã nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp;

– Thông tin của người lao động đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân và ngày cấp, nơi cấp, nơi thường trú và chỗ ở hiện nay.

– Thông tin số Sổ Bảo hiểm xã hội;

– Thời gian nộp đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

– Lý do đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Người kê khai ký và ghi rõ họ tên.

Trên đây là bài viết về vấn đề mẫu đơn đề nghị không hưởng TCTN có những nội dung gì?

Nếu còn vướng mắc về vấn đề bảo hiểm y tế bạn vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn và giải đá trực tiếp.

Không có nhu cầu hưởng TCTN phải thông báo trong thời gian bao lâu?

Nộp hồ sơ hưởng TCTN nhưng không muốn nhận nữa có được rút lại hồ sơ không?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét