19006172

Mua BHYT gia đình theo sổ tạm trú dài hạn được không?

Mua BHYT gia đình theo sổ tạm trú dài hạn được không?

Cho em hỏi: hộ khẩu em ở tỉnh. Nhưng em làm việc ở Sài Gòn, em sống nhà người bà con nên được làm tạm trú dài hạn. Vậy em có được mua BHYT gia đình theo sổ tạm trú tại địa chỉ đó không ạ? Nếu được thì thủ tục mua như thế nào ạ? Giá mua BHYT là bao nhiêu khi chỉ có mỗi mình em tham gia và sau bao lâu thì em có thể sử dụng thẻ để khám chữa bệnh? Em xin cảm ơn.Mua BHYT gia đình theo sổ tạm trú

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề thủ tục để mua BHYT gia đình theo sổ tạm trú dài hạn; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, có được mua BHYT gia đình theo sổ tạm trú dài hạn không

Căn cứ Khoản 7 Điều 2 Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

7. Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.”

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau:

“Điều 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Theo quy định trên, khi có tên trong sổ tạm trú thì có thể mua BHYT theo hộ gia đình.

Do đó, bạn làm việc tại Sài Gòn và sống ở nhà người thân nên được làm sổ tạm trú dài hạn ở địa chỉ đó. Theo các quy định trên, bạn hoàn toàn có quyền mua BHYT theo hộ gia đình mà không phụ thuộc vào việc sổ tạm trú của bạn độc lập với chủ nhà hay không.

Thứ hai, về thủ tục mua BHYT gia đình theo sổ tạm trú dài hạn

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 25. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

1. Thành phần hồ sơ

1.1. Người tham gia

a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”.

c) Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.”

Vậy, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

+) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+) UBND xã/ phường lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS);

+) Đối với các trường hợp giảm mức đóng BHYT tự nguyện hộ gia đình, người tham gia kê khai mã thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của những người trong hộ đang tham gia BHYT hộ gia đình vào mẫu D01-TS để đối chiếu;

+) Bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để đối chiếu.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. Nộp tại UBND hoặc bưu điện tại xã, phường nơi bạn có sổ tạm trú.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.

Lưu ý: Những mẫu biểu trên bạn cần tham khảo Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020. 

Thứ ba, về giá mua BHYT tự nguyện hộ gia đình:

Căn cứ theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Mua BHYT gia đình theo sổ tạm trú

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.”

Như vậy, trường hợp chỉ có mỗi mình bạn tham gia BHYT tự nguyện hộ gia đình thì sẽ được tính mức giá của người thứ nhất bằng 4,5% mức lương cơ sở. Lương cơ sở hiện nay theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng. Do đó, mức đóng cụ thể của bạn là 1.490.000 x 4,5% x 12 tháng = 804.600 đồng. 

Thứ tư, thời điểm có giá trị sử dụng thẻ BHYT hộ gia đình:

Căn cứ theo quy định tại điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“Điều 16. Thẻ bảo hiểm y tế

3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 13. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng

8. Đối với đối tượng khác, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày người tham gia nộp tiền đóng bảo hiểm y tế. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 4, Điều 5 và 6 Nghị định này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 của Luật bảo hiểm y tế.”

Theo đó, trường hợp bạn tham gia BHYT tự nguyện hộ gia đình lần đầu thì thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thủ tục để mua BHYT gia đình theo sổ tạm trú dài hạn.

Nếu còn vướng mắc về vấn đề mua BHYT gia đình theo sổ tạm trú dài hạn được không?bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900.6172  để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Mua bảo hiểm y tế không cùng đợt có được giảm giá không?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam