19006172

Mức đóng BHYT cho NLĐ đang bị tạm giam là bao nhiêu?

Mức đóng BHYT cho NLĐ đang bị tạm giam là bao nhiêu?

Công ty tôi có 1 nhân viên bị tạm giam vì bị nghi ngờ có liên quan đến tổ chức đánh bài trái phép vậy thì công ty có phải đóng BHYT không và mức đóng là bao nhiêu? Nếu sau khi điều tra xong mà người đó không vi phạm pháp luật thì có phải đóng bù vào không?Mức đóng BHYT cho NLĐ đang bị tạm giam

Luật sư hỗ trợ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức đóng BHYT cho NLĐ đang bị tạm giam là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ – CP quy định:

“Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

– Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo him y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;

– Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh;”

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 18 Quyết định 595/QĐ – BHXH quy định:

“Điều 18. Mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng theo quy định tại Điều 13 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.”

Như vậy,  người lao động đang bị tạm giam; tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra; xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Do đó, công ty bạn có người lao động hiện tại đang bị tạm giam; chưa có kết luận vi phạm pháp luật. Điều này có nghĩa là; trong thời gian này công ty bạn và người lao động vẫn phải đóng bảo hiểm y tế. Mức đóng bằng 4,5% của 50% tiền lương tháng mà người lao động đó được hưởng.

Thứ hai, công ty có phải đóng bù BHYT cho người lao động không vi phạm pháp luật không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 42 Quyết định 595/QĐ – BHXH quy định:

7. Người lao động mà bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì người lao động và đơn vị được tạm dừng đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn phải đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng mà người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật. Sau thời gian tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định bị oan, sai, không vi phạm pháp luật thì thực hiện việc đóng bù BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trên tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc và truy đóng BHYT trên số tiền lương được truy lĩnh, không tính lãi đối với số tiền truy đóng; trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động là có tội thì không thực hiện việc đóng bù BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN và không phải truy đóng BHYT cho thời gian bị tạm giam.”  

Như vậy, trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật; người lao động và công ty bạn phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh, tức phải đóng bổ sung mức đóng BHYT của 50% mức tiền lương còn lại của người lao động.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Mức đóng BHYT cho người lao động làm việc ở công ty tư nhân

Phương thức đóng bảo hiểm y tế của người tham gia

mặt nạ đất sét