19006172

Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa trong năm 2022

Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa trong năm 2022

Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về vấn đề như sau: HIện nay tôi làm việc cho công ty có vốn nước ngoài, công ty đang đóng bảo hiểm cho tôi tại Hà Nội. Vậy mức lương đóng khoản tiền bảo hiểm thất nghiệp tối đa của tôi sẽ là bao nhiêu? Sau này tôi sẽ được nhận TCTN với mức 60% của mức lương đã kê khai đóng hay có giới hạn về mức nhận tối đa không? Và có thể nhận trong vòng bao nhiêu lâu?mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa

Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa trong năm 2022

Căn cứ Khoản 2 Điều 58 Luật việc làm số 38/2013/QH13 quy định như sau:

Điều 58. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp

2.Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP thì:

Điều 3. Mức lương tối thiểu

1. Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

Như vậy, mức tối đa của tiền lương làm căn cứ đóng BHTN là 20 lần mức lương tối thiểu vùng. Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Hiện nay bạn làm việc cho công ty có vốn nước ngoài, công ty đang đóng bảo hiểm cho bạn tại Hà Nội. Vậy mức lương đóng khoản tiền bảo hiểm thất nghiệp tối đa của bạn sẽ bằng: 4.680.000 đồng x 20 = 93.600.000 đồng.

Thứ hai, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa trong năm 2022

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Việc làm năm 2013 như sau:

“1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.”

Theo đó, số tiền bạn được hưởng hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, nhưng mức tối đa sẽ chỉ bằng 05 lần mức lương tối thiểu vùng, cụ thể bằng: 4.680.000 đồng x 5 = 23.400.000 đồng.

Thứ ba, về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm năm 2013 như sau:

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

Như vậy, theo quy định trên thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa sẽ không quá 12 tháng.

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

->Mức lương tối đa đóng bảo hiểm thất nghiệp của người hưởng lương Nhà nước

Trả lời

luatannam