19006172

Mức hỗ trợ hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế mới nhất

Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi mới được chứng nhận là hộ cận nghèo và đang có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế. Tôi muốn hỏi là Mức hỗ trợ hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế mới nhất như thế nào?Mức hỗ trợ hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng nào?

Căn cứ pháp luật: Khoản 1 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 2 điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng  

“1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ cận nghèo áp dụng cho từng giai đoạn.”;

Theo quy định nêu trên, người thuộc hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 theo quy định tại nghị định 07/2021/NĐ-Cp của Chính Phủ và các văn bản liên quan khác tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.

Mức hỗ trợ hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế mới nhất.

Căn cứ pháp luật: điểm a, điểm b Khoản 1 điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 3 điều 1 nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Điều 8. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

“a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các huyện nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền;

b) Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 4 Nghị định này;”;

Theo quy định nêu trên, hộ cận nghèo có 2 mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khi tham gia bảo hiểm y tế:

– Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các huyện nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

– Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ cận nghèo áp dụng cho từng giai đoạn.” sẽ được hỗ trợ ít nhất 70% mức đóng tham gia bảo hiểm y tế.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Căn cứ pháp luật: điểm e khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 5 điều 1 nghị định số 75/2023/NĐ-CP.

Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

“e) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2, các khoản 12, 18 và 19 Điều 3 và các khoản 1, 2 và 5 Điều 4 Nghị định này;”.

Theo quy định này, người thuộc hộ cận nghèo khi tham gia bảo hiểm y tế và đi khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng quyền lợi 95% chi phí nằm trong danh mục bảo hiểm y tế.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 3 điều 22 luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 thì đối tượng hộ cận nghèo khi đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được hưởng:

– 38% khi điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến trung ương.

– 95% khi điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh.

– 95% khi khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam