19006172

Mức hưởng BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh trái tuyến

Mức hưởng BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh trái tuyến

Mức hưởng BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh trái tuyến. Tôi có con nhỏ mới trên 1 tuổi. Thẻ BHYT của cháu đăng ký khám chữa bệnh tại trạm y tế của xã. Nếu tôi đưa cháu đi khám tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh mà không có giấy chuyển tuyến thì con tôi có được hưởng chế độ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi hay không? Dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh trái tuyếnTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn về Mức hưởng BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh trái tuyến của bạn; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, xác định trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến:

Căn cứ Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định như sau :

” Điều 11. Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

2.Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

3.Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

4.Trường hợp cấp cứu:

a) Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án.

b) Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định.”

Theo đó, chỉ trong những trường hợp được quy định bên trên mới được coi là đi khám,chữa bệnh đúng tuyến. Do đó, con của bạn có nơi đăng ký khám,chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã nhưng bạn đưa cháu đi khám,chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh mà không có giấy chuyển tuyến thì được coi là trái tuyến.

Dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh trái tuyến

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ hai, mức hưởng khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì 

” Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này :

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước; ” 

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn có con nhỏ mới trên 1 tuổi. Thẻ BHYT của cháu đăng ký khám chữa bệnh tại trạm y tế của xã. Nếu bạn đưa cháu đi khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh mà không có giấy chuyển tuyến sẽ có mức hưởng là 60% chi phí điều trị nội trú. còn trường hợp điều trị ngoại trú thì sẽ không được BHYT chi trả.

Trên đây là bài viết về vấn đề Mức hưởng BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh trái tuyến. Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết :

Mức chi trả của bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh đúng tuyến?

Khám chữa bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế?

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi về Mức hưởng BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh trái tuyến. Mọi thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam