19006172

Mức hưởng BHYT khi có số tiền đồng chi trả BHYT lớn hơn 6 tháng lương cơ sở

Mức hưởng BHYT khi có số tiền đồng chi trả BHYT lớn hơn 6 tháng lương cơ sở

Tôi được công nhận là tham gia BHYT từ đầu năm 2021. Vậy nếu tôi có số tiền 20% đồng chi trả với BHYT mà lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì tôi được thanh toán như thế nào? Xin cám ơn!Lớn hơn 6 tháng lương cơ sởTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm đ và g Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP:

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này;

…; đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo him y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

e) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 12 Điều 3 và khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;

g) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác;”

Lớn hơn 6 tháng lương cơ sở

 Hỗ trợ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy theo quy định trên, tuy bạn có số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở nhưng đến năm 2021 bạn mới được công nhận là tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục nên bạn hiện nay sẽ chưa được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Bạn phải tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì bạn mới được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi đi đúng tuyến mới được quyền lợi này.

Trường hợp của bạn nếu bạn đi khám đúng tuyến hiện nay chỉ được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Trên đây là bài viết về vấn đề mức hưởng BHYT khi có số tiền đồng chi trả BHYT lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Quy định về thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục

Nếu còn vướng mắc về vấn đề mức hưởng BHYT khi có số tiền đồng chi trả BHYT lớn hơn 6 tháng lương cơ sở; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Trả lời

mặt nạ đất sét