19006172

Mức hưởng BHYT với đối tượng là cựu chiến binh

Mức hưởng BHYT với đối tượng là cựu chiến binh

Xin cho hỏi về vấn đề: Mức hưởng BHYT với đối tượng là cựu chiến binh. Tôi có thẻ bảo hiểm y tế của cựu chiến binh, vậy nếu tôi đi khám, chữa bệnh gan nhiễm mỡ thì có được chi trả bảo hiểm y tế không? Mức hưởng là bao nhiêu? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi về vấn đề này với, xin cảm ơn tổng đài tư vấn pháp luật rất nhiều.Mức hưởng BHYT với đối tượng là cựu chiến binhTư vấn bảo hiểm y tế:

Với trường hợp của bác về vấn đề mức hưởng BHYT với đối tượng là cựu chiến binh; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bác cụ thể như sau:

Thứ nhất, bác tham gia bảo hiểm y tế cựu chiến binh tức là thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014: 

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

3, Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm :

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;” 

+Thứ hai, căn cứ theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 22 và Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 có quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau: 

Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;”

Như vậy, bác có thẻ bảo hiểm y tế của cựu chiến binh thì khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh nằm trong phạm vi chi trả của bảo hiểm.

Còn nếu trái tuyến, thì bác vui lòng tham khảo thêm mức hưởng tại bài viết: Mức chi trả của bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh trái tuyến

Mức hưởng BHYT với đối tượng là cựu chiến binh

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Mức hưởng BHYT với đối tượng là cựu chiến binh.

Ngoài ra, bác có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Mức hưởng BHYT của cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau 30/4/1975

Mã thẻ BHYT của đối tượng vừa hưởng hưu trí vừa là cựu chiến binh

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì còn thắc mắc về mức hưởng BHYT với đối tượng là cựu chiến binh; vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam