19006172

Mức hưởng chế độ ốm đau của LĐ là người nước ngoài

Mức hưởng chế độ ốm đau của LĐ là người nước ngoài

Chồng tôi là người nước ngoài, cho tôi hỏi là chồng tôi có phải tham gia đóng vào quỹ ốm đau không ạ và phải đóng bao nhiêu? Có phải trích tiền lương hàng tháng của mình để đóng không? Mức hưởng chế độ ốm đau của LĐ là người nước ngoài có khác gì so với NLĐ Việt Nam hay không?chế độ ốm đau của LĐ là người nước ngoài

Dịch vụ tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, người nước ngoài làm việc tại VN có phải đóng vào quỹ ốm đau không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 143/2018/NĐ-CP về vấn đề đóng bảo hiểm của người lao động nước ngoài như sau:

“Điều 5. Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đây: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.”

Đồng thời, căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP cũng quy định như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam”

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP về mức trích đóng vào quỹ ốm đau như sau:

“Điều 13. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;”

Như vậy, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp; kí hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn sẽ là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, trong đó bao gồm cả chế độ ốm đau.

Theo đó, người lao động là công dân nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam cụ thể là chồng bạn sẽ thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH vào quỹ ốm đau. Tuy nhiên, NLĐ nước ngoài sẽ không phải trích tiền lương đóng vào quỹ ốm đau mà công ty của chồng bạn sẽ có trách nhiệm đóng vào quỹ ốm đau và thai sản cho những người này với mức 3% tiền lương hàng tháng.

Thứ hai, mức hưởng chế độ ốm đau của LĐ là người nước ngoài

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 143/2018/NĐ-CP về chế độ ốm đau của LĐ là người nước ngoài như sau:

“Điều 6. Chế độ ốm đau

1. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Luật bảo hiểm xã hội.

2. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

a) Thời gian hưởng chế độ ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật bảo hiểm xã hội;

3. Mức hưởng chế độ ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật bảo hiểm xã hội.”

chế độ ốm đau của LĐ là người nước ngoài

Đối chiều với Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

… 4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày”.

Như vậy, mức hưởng chế độ ốm đau của LĐ là người nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Luật Bảo hiểm xã hội. Theo quy định về mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động Việt Nam bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Do vậy, mức hưởng chế độ ốm đau giữa người lao động là công dân Việt Nam và công dân nước ngoài không khác gì nhau.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Mức hưởng chế độ ốm đau của LĐ là người nước ngoài

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

NLĐ nước ngoài cần nộp giấy tờ gì để được hưởng chế độ ốm đau?

NLĐ nước ngoài có được hưởng BHYT khi đang hưởng chế độ ốm đau?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét