19006172

Phương thức đóng bảo hiểm y tế của người tham gia

Phương thức đóng bảo hiểm y tế của người tham gia

Cho tôi hỏi phương thức đóng bảo hiểm y tế của người tham gia như thế nào? Có áp dụng chung cho mọi đối tượng không? Nếu đi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ thì có được BHYT không? Khi đang nằm viện mà thẻ hết hạn thì giải quyết như thế nào? Nếu có thẻ BHYT 5 năm liên tục thì được hưởng quyền lợi gì không? Xin cảm ơn!


Phương thức đóng bảo hiểm y tế

Với câu hỏi về phương thức đóng bảo hiểm y tế của bạn Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về phương thức đóng bảo hiểm y tế của người tham gia

Điều 15 Luật bảo hiểm y tế năm 2014 quy định về phương thức đóng bảo hiểm y tế bao gồm các trường hợp sau:

Thứ nhất, hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế.

Thứ hai, đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không trả lương theo tháng thì định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm y tế.

Thứ ba, hằng tháng, tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế.

Thứ tư, hằng quý, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế.

Thứ năm, hằng quý, ngân sách nhà nước chuyển số tiền đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại các điểm e, g và i khoản 1 Điều 13 của Luật này vào quỹ bảo hiểm y tế.

Thứ sáu, định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, đại diện hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ bảo hiểm y tế.

Như vậy, có những phương thức đóng bảo hiểm y tế: đóng hằng tháng, đóng định kì 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Bạn có thể tham khảo các phương thức đóng trên và lựa chọn cho mình mức đóng phù hợp với điều kiện của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Mức đóng hàng tháng và mức tiền lương tối đa tháng đóng bảo hiểm y tế

Thứ hai, về vấn đề khám chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ

Căn cứ Khoản 10 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“10. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ:

a) Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo him y tế và phải thông báo trước cho người bệnh; thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ để làm cơ sở thanh toán”.

Theo đó, nếu cơ sở y tế đó có tổ chức khám chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ và đã thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì bạn vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế.

Phương thức đóng bảo hiểm y tế

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về vấn đề khám chữa bệnh khi thẻ BHYT hết hạn

Khoản 9 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có quy định:

“9. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng tối đa không vượt quá 15 ngày kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng…“.

Theo đó, nếu bạn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện nhưng tối đa không vượt quá 15 ngày kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng.

Thứ tư, về quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Điểm đ Khoản 9 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo him y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;…”

Như vậy, nếu bạn tham gia bảo him y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến bạn sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Trên đây là bài viết về vấn đề phương thức đóng bảo hiểm y tế của người tham gia.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Khám chữa bệnh đúng quy định khi tham gia bảo hiểm y tế

Nếu còn vướng mắc về phương thức đóng bảo hiểm y tế của người tham gia; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Mức chi trả bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Danh mục:
mặt nạ đất sét