19006172

Mức hưởng cho người bị tai nạn lao động có vết thương tái phát

Mức hưởng cho người bị tai nạn lao động có vết thương tái phát

Cho tôi hỏi về mức hưởng cho người bị tai nạn lao động có vết thương tái phát. Tôi là lái xe của một công ty TNHH, tháng 5/2014, tôi lái xe đưa giám đốc công ty đi công tác ở Hải Phòng. Trên đường đi về, tôi bị tai nạn giao thông. Sau khi ra viện, tôi được kết luận là suy giảm 25% khả năng lao động và được hưởng trợ cấp một lần.

Tháng 10/2020, do vết thương tái phát và được xác định lại mức độ suy giảm khả năng lao động là 42%. Vậy tôi có thể được hưởng trợ cấp một lần nữa không và được bao nhiêu? Có cần làm lại hồ sơ hưởng trợ cấp không? Tôi được nhận trợ cấp mới từ thời điểm nào? Tôi có được nghỉ dưỡng sức nữa không? Xin cám ơn!


Mức hưởng cho người bị tai nạn lao động Vấn đề mức hưởng cho người bị tai nạn lao động có vết thương tái phát của bạn Tổng đài tư vấn xin trả lời bạn như sau:

Thứ nhất, về mức hưởng cho người bị tai nạn lao động có vết thương tái phát

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“2. Đối với người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần từ ngày 01 tháng 01 năm 2007:

b) Sau khi giám định lại, có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hng tháng, trong đó mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động được tính trên mức suy giảm khả năng lao động mới; mức trợ cấp tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội được tính với số năm đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đã tính hưởng trợ cấp một lần trước đó”.

Như vậy:

Bạn hưởng trợ cấp một lần do tai nạn lao động từ năm 2015; tuy nhiên, vết thương do TNLĐ tái phát, sau khi Giám định thì bạn được xác định suy giảm 42% khả năng lao động nên bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng với mức suy giảm mới.

Căn cứ quy định tại Điều 49 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức hưởng trợ cấp hàng tháng quy định như sau:

+) Dựa vào mức suy giảm khả năng lao động:

“Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;”

Vậy, mức trợ cấp hàng tháng của bạn = [30% + (42 – 31) x 2%] x mức lương cơ sở = 52% mức lương cơ sở (Mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP) = 774.800 đồng.

+) Dựa trên thời gian tham gia BHXH:

“Từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động.”

Thứ hai, về hồ sơ để hưởng chế độ

Căn cứ Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH thì hồ sơ đề nghị  hưởng chế độ trong trường hợp được giám định lại sau khi thương tật tái phát gồm có:

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động lần trước gần nhất của Hội đồng giám định y khoa đối với trường hợp đã được giám định nhưng không đủ điều kiện về mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp.

– Biên bản giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau khi điều trị thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng giám định y khoa.

– Chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên về việc trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt (nếu có).

– Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Hồ sơ giám định tai nạn lao động tái phát

Mức hưởng cho người bị tai nạn lao động

Tư vấn chế độ tai nạn lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về thời điểm hưởng trợ cấp theo mức mới

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 47 và Khoản 2 Điều 50 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định:

“Điều 47. Giám định mức suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định;”

“Điều 50. Thời điểm hưởng trợ cấp

2. Trường hợp người lao động được đi giám định mức suy giảm khả năng lao động quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 47 của Luật này thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa”.

Theo đó, bạn bị vết thương tai nạn lao động tái phát thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Thứ tư, về vấn đề nghỉ dưỡng sức khi tái phát vết thương tai nạn lao động

Căn cứ Khoản 1 Điều 54 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định:

“Điều 54. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Như vậy, chế độ dưỡng sức sau tai nạn lao động áp dụng cho người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động mà trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi. Trường hợp của bạn là tái phát nên không được nghỉ chế độ dưỡng sức này.

Trên đây là bài viết về vấn đề mức hưởng cho người bị tai nạn lao động có vết thương tái phát. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Điều trị tái phát do tai nạn lao động hưởng bảo hiểm theo chế độ nào?

Nếu còn vướng mắc về mức hưởng cho người bị tai nạn lao động có vết thương tái phát; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được luật sư trực tiếp tư vấn, giải đáp.

-> Mức suy giảm khả năng lao động tăng khi giám định lại, có được bồi thường? 

luatannam