19006172

Mức hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm được 26 năm

Mức hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm được 26 năm

Chào anh chị tư vấn Tổng đài 1900 6172, tôi tham gia Bảo hiểm xã hội được 26 năm 1  tháng và tôi sinh ngày 25/08/1968 tôi muốn tính toán xem tôi được hưởng chế độ hưu trí là bao nhiêu tiền 1 tháng . Hồ sơ chi tiết về quá trình đóng tôi đã gửi vào Email: tongdai19006172@gmail.com và đã thanh toán phí theo quy định. Tôi xin cảm ơn.


Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Mức hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm được 26 năm, Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

I. THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG HƯU

– Anh sinh ngày 25/08/1968, hiện nay là 54 tuổi

– Thời gian đóng BHXH của chị trên sổ BHXH là 26 năm 1 tháng

II. TÍNH MỨC BÌNH QUÂN TIỀN LƯƠNG 26 NĂM 1 THÁNG

Anh vừa có thời gian làm việc theo Hệ số lương vừa có thời gian làm việc theo mức lương. Do đó, các tính bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu sẽ dựa trên công thức sau: (tổng lương nhà nước + tổng lương tư nhân)/26 năm 1 tháng = lương bình quân. Cụ thể:

1. Tính tổng lương giai đoạn làm trong nhà nước (Theo hệ số lương)

Căn cứ tại điểm b Khoản 1 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội thì khi anh làm việc từ năm 1995 đến 2000 sẽ tính bình quân của 6 năm cuối. Cụ thể: anh làm việc theo hệ số lương (trong nhà nước) từ năm 1996 nên sẽ tính bình quân 06 năm cuối giai đoạn làm nhà nước theo hệ số lương tính từ 1/2010 – 12/2015. cụ thể tính như sau:

– Mức lương cơ sở hiện tại là: 1.490.000 đồng/tháng. Bình quân tiền lương 6 năm cuối của anh là: 328.634.400/72 = 4.564.367 đồng/tháng.

– Tổng thời gian công tác tại khối nhà nước từ 1/1996 -12/2015 là: 240 tháng (20 năm)

– Tổng lương làm trong nhà nước: 240 tháng * 4.564.367 = 1.095.448.000 đồng.

2. Tính tổng lương giai đoạn làm theo mức tiền lương

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật BHXH năm 2014 thì giai đoạn làm theo mức lương từ tháng 1/2016 -1/2022 sẽ tính bình quân toàn bộ quá trình đóng có nhân với hệ số trượt giá. Công thức tính cụ thể như sau:  Mức lương = mức lương đóng BHXH * hệ trượt giá TT36/2021

– Thời gian anh làm việc hưởng lương theo mức tiền lương là 73 tháng với tổng lương là 711.426.860 đồng. Mức bình quân tiền lương trong giai đoạn này là: 711.426.860 đồng/73 tháng = 9.745.573 đồng/tháng.

3. Tính bình quân tiền lương toàn bộ quá trình đóng BHXH 1/1996 đến 1/2022, cụ thể:

Thời gian làm tại nhà nước là 240 tháng, với tổng lương là: 1.095.448.000

Thời gian làm mức lương là 73 tháng với tổng lương là: 711.426.860

Mức bình quân lương = (1.095.448.000 + 711.426.860)/(240+73) = 5.772.763 đồng.

III. TÍNH LƯƠNG HƯU

Anh sinh ngày 25/08/1968 thì phải đủ 62 tuổi mới được nghỉ hưu tức là vào 9/2030 sẽ được về hưu (đủ tuổi). Anh đóng được 26 năm 1 tháng thì tỷ lệ hưởng lương hưu là: 20 năm đóng đầu thì sẽ được hưởng 45%, sau đó cứ 1 năm đóng thêm được hưởng 2%. Tổng tỷ lệ hưởng lương hưu của anh là 45% +13% = 58%.

Vậy mức lương hưu khi anh về đúng tuổi vào tháng 8/2030 là: 58% * mức lương bình quân = 58% * 5.772.763 = 3.348.203 đồng/tháng.

Trường hợp anh dự định về hưu trước tuổi. Hiện tại anh tròn 54 tuổi, mà hiện này vào năm 2022 thì tối thiểu phải 55 tuổi 6 tháng mới dược về hưu theo diện suy giảm 61% khả năng lao động. Nếu anh muốn về luôn năm sau 2023 thì phải suy giảm 81% khả năng lao động. Khi đó mỗi năm về hưu trước tuổi 62 sẽ bị trừ tương ứng 2%.

Anh về năm sau 2023 hơi khó vì muốn về năm sau anh phải suy giảm 81%. Khi đó anh sẽ về hưu trước tuổi là hơn 5 năm bị trừ 11%  về hưu trước tuổi. Vậy, mức lương hưu anh nhận được là 47%. Nếu về suy giảm 61% thì ít nhất 8/2024 anh mới đủ tuổi giám định 61%. Khi đó a về hưu trước 5 tuổi bị trừ 10% còn 48% lương hưu.

Nếu còn vướng mắc về: Mức hưởng lương hưu khi đóng bảo hiểm được 26 năm; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.
luatannam