19006172

Mức tham gia BHYT của đối tượng người lao động

Mức tham gia BHYT của đối tượng người lao động

Mức tham gia BHYT của đối tượng người lao động. Cho tôi hỏi, tôi là người lao động làm việc trong công ty tư nhân. Mỗi tháng khi nhận lương tôi đều thấy có trừ đi những khoản tiền để tham gia BHYT nhưng tôi không biết khoản tiền đó tính như thế nào? Phía công ty có hỗ trợ đóng cho tôi không? Tham gia BHYT của đối tượng người lao độngTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về Mức tham gia BHYT của đối tượng người lao động; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

Thứ nhất, về đối tượng tham gia BHYT:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định :

” Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động); ” 

Như vậy theo quy định trên thì người lao động là một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Thứ hai, về mức tham gia BHYT của đối tượng người lao động

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau :

“Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.”

Bên cạnh đó, căn cứ vào Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì:

Điều 18. Mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng theo quy định tại Điều 13 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

1.Đối tượng tại Điểm 1.1, 1.2, Khoản 1 Điều 17: mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng BHYT là tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều 6.

Tham gia BHYT của đối tượng người lao động

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy theo quy định trên thì mức đóng BHYT của đối tượng người lao động là 4,5% tiền lương tháng. Trong đó người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1,5%. 

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi về vấn đề Mức tham gia BHYT của đối tượng người lao động của bạn. Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết :

Công ty chậm đóng BHYT cho người lao động thì bị xử phạt thế nào?

Công ty hoàn trả chi phí người lao động đi khám chữa bệnh khi chậm đóng BHYT

Nếu có vấn đề gì thắc mắc về vấn đề Mức tham gia BHYT của đối tượng người lao động; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp. 

luatannam