19006172

Nam sửa chữa máy may và suy giảm 61% thì có được về hưu sớm không?

Nam sửa chữa máy may và suy giảm 61% thì có được về hưu sớm không?

Tôi là nam giới sinh năm 1969 đã tham gia BHXH được 20 năm. Trong đó có 16 năm là công nhân vận hành và sửa chữa máy may công nghiệp. Hiện nay giám định sức khỏe, bị suy giảm 62%. Vậy tôi có được về hưu sớm trong năm 2021 không?Sửa chữa máy may

Tư vấn chế độ hưu trí:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chúng tôi. Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

Điều 219. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14:

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 55 như sau:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

Sửa chữa máy may

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là nam giới sinh năm 1969 đã tham gia BHXH được 20 năm. Trong đó có 16 năm là công nhân vận hành và sửa chữa máy may công nghiệp. Hiện nay giám định sức khỏe, bị suy giảm 62%. Tính đến năm 2021, bạn đủ 52 tuổi.

Theo Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; và công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không bao gồm công việc bạn làm là vận hành và sửa chữa máy may công nghiệp; chỉ có 02 công việc riêng biệt là vận hành máy may và bảo toàn, sửa chữa máy may. Dù trong trường hợp nào thì bạn cũng chưa được về hưu vào năm 2021 vì bạn chưa đủ 55 tuổi 3 tháng khi bị suy giảm khả năng lao động 62%.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết khác tại:

Điều kiện nghỉ hưu sớm trước tuổi theo quy định năm 2021

Quy định về điều kiện nghỉ hưu sớm trước tuổi năm 2021

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam