19006172

Nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì?

Nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì?

Nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì? Tôi là nữ; năm nay tôi 50 tuổi; tôi vào ngành giáo dục từ tháng 01/1991. Tôi muốn đăng ký nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 8/2021 theo nghị định 108 về tinh giản biên chế. Tôi muốn tư vấn nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế thì tôi được hưởng những quyền lợi gì? Tôi xin cảm ơn.


tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gìTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CPNghị định 143/2020/NĐ-CP quy định như sau:

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP … như sau:

“Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.”

Theo thông tin bạn cung cấp; bạn là nữ; năm nay 50 tuổi; làm việc trong ngành giáo dục từ năm 1991 (26 năm đóng bảo hiểm xã hội); và bạn muốn đăng kí nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 8/2023 theo chế độ tinh giản biên chế. Do đó năm 2023 số tuổi của bạn khi về hưu là 53 tuổi.

Như vậy theo quy định trên thì; khi nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ tinh giản biên chế bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

– Không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi;

– Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; vì vậy bạn nghỉ hưu trước 4 năm sẽ được nhận thêm 12 tháng tiền lương.

– Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, từ năm 21 trở đi mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng lương.

tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Đối với trường hợp nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế sẽ được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là bài viết về vấn đề Nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì? Bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: 

Hồ sơ hưởng lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được xác định như thế nào

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì? Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn; giải đáp trực tiếp.

luatannam