19006172

Nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì?

Nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì?

Nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì? Tôi là nữ; năm nay tôi 50 tuổi; tôi vào ngành giáo dục từ tháng 01/1991. Tôi muốn đăng ký nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 8/2023 theo nghị định 29/2023 mới này về tinh giản biên chế. Tôi muốn tư vấn nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế thì tôi được hưởng những quyền lợi gì? Tôi xin cảm ơn.


tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gìTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 5. Chính sách nghỉ hưu trước tuổi

2. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 05 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì còn được hưởng các chế độ sau:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP;

b) Được hưởng chế độ quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này.”

Theo thông tin bạn cung cấp; bạn là nữ; năm nay 53 tuổi; làm việc trong ngành giáo dục từ năm 1991 (26 năm đóng bảo hiểm xã hội); và bạn muốn đăng kí nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 8/2023 theo chế độ tinh giản biên chế thì bạn sẽ được hưởng các quyền lợi theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 29/2023/NĐ-CP nêu trên.

Như vậy theo quy định trên thì; khi nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ tinh giản biên chế bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

– Không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi;

– Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; vì vậy bạn nghỉ hưu trước 4 năm sẽ được nhận thêm 12 tháng tiền lương.

– Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, từ năm 21 trở đi mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng lương.

tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Đối với trường hợp nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế sẽ được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là bài viết về vấn đề Nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì? Bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: 

Hồ sơ hưởng lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được xác định như thế nào

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Nghỉ hưu theo chế độ tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì? Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn; giải đáp trực tiếp.

luatannam