19006172

Nghỉ thai sản trong đợt tăng lương có được tăng lương không?

Nghỉ thai sản trong đợt tăng lương có được tăng lương không?

Nghỉ thai sản trong đợt tăng lương có được tăng lương không? Cho mình hỏi, mình đang mang thai, sắp nghỉ sinh con. Vậy mình được nghỉ thai sản bao nhiêu tháng, có người nói sẽ được nghỉ 7 tháng, người khác lại chỉ 6 tháng. Mức hưởng của mỗi tháng là bao nhiêu? Ngoài ra, mình có được hưởng trợ cấp gì thêm nữa không? Thời gian mình nghỉ thai sản trong đợt tăng lương của công ty thì mình có được tăng lương không?


Nghỉ thai sản trong đợt tăng lương

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi nghỉ thai sản trong đợt tăng lương có được tăng lương không; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về thời gian nghỉ hưởng thai sản khi sinh con:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

Như vậy, trong trường hợp bạn sinh con bạn sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Nếu bạn sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, bạn được nghỉ thêm 01 tháng.

Thứ hai, về mức hưởng chế độ thai sản:

Căn cứ theo quy định tại Điểm a KHoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Thứ ba, về trợ cấp một lần khi sinh con:

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Theo đó, ngoài thời gian nghỉ thai sản bạn sẽ được hưởng thêm khoản tiền trợ cấp một lần khi sinh con với mức trợ cấp cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng bạn sinh con. Lương cơ sở tại thời điểm hiện nay là 1.490.000 đồng (theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP) tương đương 2.980.000 đồng.

Nghỉ thai sản trong đợt tăng lương

Tư vấn Chế độ thai sản online 1900 6172

Thứ tư, về vấn đề nghỉ thai sản trong đợt tăng lương:

Bên cạnh đó, Khoản 4 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 12. Mức hưởng chế độ thai sản

4. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 2 Điều này, được ghi theo mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương”.

Theo đó, trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mà bạn được nâng lương thì mức hưởng chế độ thai sản được ghi theo mức tiền lương mới từ thời điểm bạn được nâng lương.

Trên đây là toàn bộ giải đáp của chúng tôi về vấn đề nghỉ thai sản trong đợt tăng lương có được tăng lương không.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn thai sản trực tuyến 24/7 : 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

->Hồ sơ hưởng chế độ thai sản của lao động nữ nghỉ việc sinh con

luatannam