19006172

Người lao động được nghỉ hưu cao hơn bao nhiêu tuổi so với quy định?

Người lao động được nghỉ hưu cao hơn bao nhiêu tuổi so với quy định?

Người lao động được nghỉ hưu cao hơn bao nhiêu tuổi so với quy định? Tôi được biết một số trường hợp như chuyên gia thì được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn so với người lao động trong điều kiện làm việc bình thường. Vậy nếu tôi được nghỉ hưu muộn hơn thì muộn nhất là bao nhiêu năm? Và việc tiếp tục làm việc để nghỉ hưu ở tuổi cao hơn có cần phải thỏa thuận với công ty hay không vậy ạ? Xin được giải đáp.Người lao động được nghỉ hưu cao hơn

Luật sư tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Người lao động được nghỉ hưu cao hơn bao nhiêu tuổi so với quy định của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, Người lao động được nghỉ hưu cao hơn bao nhiêu tuổi so với quy định?

Về vấn đề Người lao động được nghỉ hưu cao hơn bao nhiêu tuổi so với quy định cần căn cứ theo quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định:

“Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Như vậy, theo quy định trên thì đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cụ thể tuổi nghỉ hưu cao hơn so với quy định trong năm 2021 sẽ là không quá 65 tuổi 3 tháng đối với nam và không quá 60 tuổi 4 tháng đối với nữ.

Thứ hai, thỏa thuận về việc tiếp tục làm việc để nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 135/2020/NĐ-CP  quy định như sau: 

“Điều 6. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Người lao động được nghỉ hưu cao hơn

Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này.

2. Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp người lao động muốn tiếp tục làm việc để nghỉ hưu ở tuổi cao hơn sẽ phải thỏa thuận với người sử dụng lao động về vấn đề này.

Trên đây là bài viết về vấn đề Người lao động được nghỉ hưu cao hơn bao nhiêu tuổi so với quy định? Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

Điều kiện nghỉ hưu sớm trước tuổi theo quy định năm 2021

Độ tuổi về hưu trước tuổi cho lao động nữ năm 2021

Nếu còn vướng mắc về Người lao động được nghỉ hưu cao hơn bao nhiêu tuổi so với quy định; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam