19006172

Nhận trợ cấp thương binh có được hưởng tiền tuất hàng tháng không?

Nhận trợ cấp thương binh có được hưởng tiền tuất hàng tháng không?

Đang nhận trợ cấp thương binh có được hưởng tiền tuất hàng tháng không? Bố tôi là thương binh mỗi tháng được nhận trợ cấp hơn 2 triệu. Vậy giờ mẹ em đang hưởng lương hưu mà mất thì gia đình em có được hưởng mai táng phí và bố em có thuộc trường hợp và đối tượng được nhận tiền tuất hàng tháng hay không? Mức trợ cấp tuất hàng tháng bên bảo hiểm xã hội tính như thế nào vậy ạ? Em cám ơn!


Nhận trợ cấp thương binh có được hưởng tiền tuất

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chúng tôi. Tổng đài tư vấn xin trả lời vấn đề đang nhận trợ cấp thương binh có được hưởng tiền tuất hàng tháng không như sau: 

Thứ nhất, về trợ cấp mai táng phí

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.”

Theo đó, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; mẹ bạn đang hưởng lương hưu mà mất thì người tổ chức mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở, tương đương 14.900.000 đồng (Lương cơ sở hiện nay theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng.)

Thứ hai, các trường hợp được hưởng tuất hàng tháng

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

b) Đang hưởng lương hưu;

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

Theo đó, mẹ bạn là người đang hưởng lương hưu mà mất thuộc trường hợp thân nhân được giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Có được đồng thời nhận cả trợ cấp tuất BHXH và tuất thương binh không?

Thứ ba, Nhận trợ cấp thương binh có được hưởng tiền tuất hàng tháng không?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công”.

Nhận trợ cấp thương binh có được hưởng tiền tuất

Tổng đài tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, tiền trợ cấp thương binh của bố bạn không được tính vào thu nhập hàng tháng để xét điều kiện nhận trợ cấp tuất hàng tháng. Do đó, nếu bố bạn đã đủ 60 tuổi trở lên hoặc dưới 60 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng thấp hơn mức lương cơ sở thì vẫn được nhận trợ cấp tuất hàng tháng. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất theo luật mới

Thứ tư, về mức trợ cấp tuất hàng tháng

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 68 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 68. Mức trợ cấp tuất hằng tháng

1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.”

Mức trợ cấp tuất hàng tháng mà bố bạn được hưởng sẽ bằng 50% mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng tương đương: 1.490.000 đồng x 50% = 745.000 đồng. 

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Nhận trợ cấp thương binh có được hưởng tiền tuất hàng tháng không?

Nếu còn vướng mắc về Nhận trợ cấp thương binh có được hưởng tiền tuất hàng tháng không; bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Tờ khai thân nhân hưởng chế độ tử tuất theo quy định mới

luatannam