19006172

Những ai được hưởng bảo hiểm y tế 100%

Những ai được hưởng bảo hiểm y tế 100%

Xin chào tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế! Tôi muốn hỏi là những ai được hưởng bảo hiểm y tế 100% khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến?Những ai được hưởng bảo hiểm y tế 100%

Tư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về vấn đề Những ai được hưởng bảo hiểm y tế 100%, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ pháp luật: điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 148/2018/NĐ-CP năm 2018 của Chính Phủ.

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với:

– Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

– Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

– Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

– Trẻ em dưới 6 tuổi.”

Theo quy định nêu trên, những đối tượng được hưởng 100% quyền lợi bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến được chia làm 2 nhóm nhỏ.

Nhóm nhỏ thứ nhất là những người được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh khi đi đúng tuyến gồm:

1. Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Cựu chiến binh.

3. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

4. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác.

5. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

6. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Nhóm nhỏ thứ hai là những đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tếbao gồm:

7. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

8. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

9. Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

10. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

11. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

12. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

13. Trẻ em dưới 6 tuổi.

Như vậy, có tổng 13 đối tượng được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 100% khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến theo quy định của pháp luật bảo hiểm. trong đó, đối tượng được hưởng 100% quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến là đối tượng có mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế là mã số 2. đối tượng được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y Tế là đối tượng có mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế là mã số 1.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Nếu bạn còn vấn đề thắc mắc cần giải đáp; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyển 24/7: 1900.6172 để được tư vấn; giải đáp trực tiếp.

luatannam