19006172

NLĐ được thanh toán lại chi phí khám chữa bệnh tại cơ quan BHXH nào?

NLĐ được thanh toán lại chi phí khám chữa bệnh tại cơ quan BHXH nào?

Xin chào tổng đài tư vấn, cho em hỏi về vấn đề như sau: Em được công ty cấp cho thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh, nhưng đợt vừa rồi do em đi du lịch nên đã làm mất thẻ BHYT. Hôm qua do cơn đau đau bụng nên em phải và nhập viện và đã phải tự thanh toán chi phí. Em muốn hỏi trong trường hợp không xuất trình được thẻ BHYT có được thanh toán lại chi phí khám chữa bệnh không? Nộp đến cơ quan BHXH nơi công ty đang đóng BHYT hay nơi nào để yêu cầu giải quyết và thời hạn mất bao nhiêu ngày sẽ được nhận lại tiền?NLĐ được thanh toán lại chi phí khám

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, có được thanh toán lại khi không xuất trình được thẻ BHYT?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 quy định như sau:

“Điều 28. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

2. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

a) Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

b) Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.”

Theo đó, khi bạn vào khám chữa bệnh tại bệnh viện mà không xuất trình được thẻ BHYT thì bạn thuộc trường hợp đi khám chữa bệnh không đúng thủ tục và sẽ được thanh toán lại chi phí BHYT theo quy định.

Thứ hai, NLĐ được thanh toán lại chi phí khám chữa bệnh tại cơ quan BHXH nào?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 29. Nộp hồ sơ, giải quyết thanh toán trực tiếp

1. Người bệnh hoặc thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật của người bệnh trực tiếp nộp hồ sơ quy định tại Điều 28 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú.”

Theo đó, trường hợp bạn muốn thanh toán lại chi phí khám chữa bệnh BHYT khi bạn không xuất trình được thẻ BHYT thì bạn cần nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú để được giải quyết mà không phải cơ quan BHXH nơi công ty đang đóng BHYT cho bạn.

Thứ ba, về thời hạn giải quyết

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 29. Nộp hồ sơ, giải quyết thanh toán trực tiếp

2. Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán của người bệnh và lập giấy biên nhận hồ sơ. Những hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung đầy đủ;

b) Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán phải hoàn thành việc giám định bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp. Trường hợp không thanh toán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo quy định trên thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bạn trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán.

Nếu còn vướng mắc vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Mức thanh toán và thủ tục thanh toán trực tiếp bảo hiểm y tế

luatannam