19006172

NLĐ mới ký hợp đồng có được hưởng chế độ ốm đau không?

NLĐ mới ký hợp đồng có được hưởng chế độ ốm đau không?

Tổng đài cho tôi hỏi bên tôi mới có một bạn nhân viên mới ký hợp đồng hôm 26/1/2021 bên công ty đang làm thủ tục báo tăng và đóng BHXH cho bạn này bắt đầu từ tháng 2, nhưng bữa nay bạn xin nghỉ ốm 20 hôm điều trị bệnh, vậy bạn này chưa đóng bảo hiểm thì có được giải quyết chế độ ốm đau không? Nếu có thì khi nào bạn ấy phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng ạ?NLĐ mới ký hợp đồng

Dịch vụ tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi NLĐ mới ký hợp đồng có được hưởng chế độ ốm đau không? của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, NLĐ mới ký hợp đồng có được hưởng chế độ ốm đau không?

Căn cứ Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 25: Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền”.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 6. Mức hưởng chế độ ốm đau

3.Trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động hoặc nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau ngay trong tháng đầu thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng đó”. 

Như vậy, người lao động bị ốm đau ngay trong tháng đầu thuộc diện tham gia BHXH mà phải nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì vẫn được hưởng chế độ ốm đau. Vậy nên, dù doanh nghiệp ký HĐLĐ với nhân viên từ 26/2/2021 và trong tháng nhân viên bị ốm 20 ngày (không đủ điều kiện đóng BHXH) nhưng vẫn được giải quyết chế độ ốm đau.

Thứ hai, thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

NLĐ mới ký hợp đồng

“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, theo quy định về thời hạn nộp hồ sơ thì trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nghỉ chế độ ốm đau và trở lại làm việc thì người lao động sẽ phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau cho công ty. Vì vậy, nhân viên phải nộp hồ sơ cho công ty trong vòng 45 ngày kể từ ngày bạn quay trở lại làm việc.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề NLĐ mới ký hợp đồng có được hưởng chế độ ốm đau không?

Trong quá trình giải quyết nếu có vướng mắc về NLĐ mới ký hợp đồng có được hưởng chế độ ốm đau không? bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được giải đáp trực tiếp.

Vừa nghỉ ốm đau vừa nghỉ không lương thì báo giảm như thế nào?

Thời gian giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho người lao động?

luatannam